Baiba Rubesa turpinās izpildīt RB Rail valdes priekšsēdētājas un izpilddirektores pienākums

Lūdzu, skatiet zemāk, Baibas Rubesas, RB Rail izpilddirektores un valdes priekšsēdētajas oficiālo paziņojumu saistībā ar vakardienas padomes tikšanos.

 

Man ir bijis liels gods, galvenokārt, prieks un pavisam noteikti – intensīva mācību stunda sarežģītības pārvaldīšanā, vadot Rail Baltica projekta ieviešanu pēdējos divus gadus. Kā RB RAIL AS izpilddirektore un valdes priekšsēdētāja līdz šim brīdim saskaros ar nemitīgu pretestību no dažiem RB RAIL AS padomes locekļiem un Rail Baltica globālā projekta labuma guvējiem, pretdarbojoties pamata mērķim – nodrošinātu caurspīdīgu un efektīvu projekta īstenošanu, balstoties uz projekta noteiktajām korporatīvajām vērtībām. Mans personīgais uzskats – šim projektam, kuru   finansē   Baltijas   un   Eiropas   Savienības   nodokļu   maksātāji,   jānodrošina   patiesus   un   taustāmus sociālekonomiskos   ieguvumus   visai   sabiedrībai   un   Igaunijas,   Latvijas   un  Lietuvas   ekonomikām,   lai nodrošinātu iespējami lielāku Eiropas pievienoto vērtību, sniedzot daudz vairāk kā dzelzceļa infrastruktūras būvniecība. Vēl jo vairāk – projektam jātiek pārvaldītam visefektīvākajā iespējamajā veidā, kas, diemžēl nav   sakāms   par   pašreizējo   situāciju.  

2018.gadā mēs svinam Lietuvas, Latvijas un Igaunijas 100gadi. Šim gadam vajadzētu būt tikpat nozīmīgam arī Baltijas 100gades projektam Rail Baltica, a to ka beidzot nodrošinām efektīvu un vienotu ieviešanu.

Šī gada sākumā ir jāpieņem vairāki būtiski lēmumi, kas ietekmēs Rail Baltica kopējo projektu:

– Rail Baltica būvprojektēšanas vadlīniju apstiprināšana kā atsauces dokuments visas trases projektēšanai pēc vienoties standartiem,

– lēmumu pieņemšanai par Lietuvā uzbūvētā 1435 sliežu platuma posma no Kauņas līdz Polijas/Lietuvas robežai uzlabošanas iespējām,

– kā arī infrastruktūras pārvaldības jautājums

Šie pētījumi un lēmumi īpaši interesē Lietuvu. Šis ir gads, kad jānodrošina būtiskas izmaiņas attiecībā uz projekta efektīvu organizēšanu, nodrošinot augsti integrētu projekta ieviešanas modeli.

Šajā kontekstā, es esmu lepna par savu spēju stingri pretoties jebkurai interešu konflikta situācijai, kas radušās atsevišķiem padomes locekļiem, pieņemot lēmumus, vienlaikus “sēžot uz diviem krēsliem” – esot gan projekta akcionāriem, gan ieviesējiem un pat potenciālajiem projekta piegādātājiem. Esmu saskarusies ar neskaitāmiem mēģinājumiem iejaukties projektā   “no   augšas”,   piemēram,   iepirkumu   procesos,   nemitīgi   pieprasot   upurēt   mūsu   ieviesto, starptautiski   atzīto   iepirkumu   praksi.   Esmu   arī   piedzīvojusi   iejaukšanos   augstas   pozīcijas   ieņemošu vadības locekļu atlases procesos.

Pēdējos divus gadus RB RAIL AS valdes darbs tika apgrūtināts,  cīnoties ar lēnā padomes lēmumu pieņemšanas   procesa   sekām,   kas   iespaidojis  uzņēmuma   spēju   ātrāk   virzīties   uz   priekšu   projekta ieviešanā un savlaicīgi īstenot noteiktas projekta aktivitātes. Patiesībā kopuzņēmuma padome ir konstanti ierobežojusi RB RAIL AS iespējas nodrošināt efektīvu darba organizāciju kā vienam projekta ieviešanas vienībai, kas padarījis projekta ieviešanas procesu par arvien lielāku izaicinājumu.

Es   apzinos,   ka   esmu   bijusi   “neērta”   izpilddirektore,   jo   neesmu   pakļāvusies   šaurām   un   specifiskām akcionāru un pat projekta labuma guvēju interesēm, izvēloties sekot augstām korporatīvās pārvaldības vērtībām, caurskatāmai un godīgai projekta ieviešanai, pārstāvot plašākas sabiedrības  – trīs Baltijas valstu iedzīvotāju – intereses un lūkojoties pāri nacionālo dzelzceļa kompāniju līdzšinējai loģistikas sistēmai Baltijas valstīs.

Līdz šim es neesmu saņēmusi formālu akcionāru paziņojumu, izņemot 10 minūšu neformālu sarunu ar RB Rail Padomes priekšsēdētāju, kas ir arī Rail Baltica Estonia izpilddirektore. Es apzinos, ka dažu akcionāru neuzticības izteikšanas pamats ir mana iniciatīva nodrošināt maksimāli efektīvu projekta vadības un koordinēšanas vienību, pārskatot līdzšinējo projekta ieviešanas struktūru, un manis izteiktais piedāvājums par  augsti integrētas projekta ieviešanas organizācijas modeli, ko pieprasīja arī Eiropas Komisijas Eiropas Savienības Transporta un mobilitātes ģenerāldirektorāts (DG MOVE). Līgums starp oficiālajiem projekta labuma guvējiem – trīs Baltijas valstu ministrijām –  par   šādas   projekta   īstenošanas   organizēšanu   ir   priekšnoteikums   nākamā   Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (Connecting Europe Facility jeb CEF) līdzfinansējuma līguma parakstīšanai. Tas  nozīmētu, ka   mums  būtu viena projekta  ieviesēja organizācija  trīs  Baltijas  valstīs,  kā  tas  tika paredzēts līdz ar kopuzņēmuma dibināšanu 2014.gadā. Tas nozīmētu mazākus administratīvos izdevumus un iespēju efektīvi izmantot pieejamo Baltijas un starptautisko ekspertīzi.

Es vēlos izteikt sirsnīgu pateicību savai augsti efektīvajai komandai, kas, neskatoties uz manis minētajiem ierobežojošajiem faktoriem, spēj nodrošināt visu mūsu īstenoto aktivitāšu virzību un nodrošina, ka Rail Baltica projekts iegūst uzticamību attiecībā uz šī projekta īstenošanu. Kopā esam sasnieguši Rail Baltica projekta attīstības nākamo   līmeni   –   būvprojektēšanas   posmu.   Tāpat   esmu   ļoti   pateicīga   Eiropas Savienības Transporta un mobilitātes ģenerāldirektorātam  par tā noturīgo atbalstu projektam, atbalstu man un par kopīgu un vienotu redzējumu attiecībā uz projekta nākotni – radīt jaunu ekonomisko koridoru  Ziemeļaustrumu Eiropā.

 

02.02.2018