Baiba Rubesa toliau vykdo RB Rail įmonės generalinės direktorės ir valdybos pirmininkės pareigas

Prašome susipažinti su oficialiu, RB Rail įmonės generalinės direktorės ir valdybos pirmininkės B. Rubesos, pranešimu, paskelbtu vakar, akcininkų susirinkimo metu.

 

Pastarieji dveji metai vadovaujant Rail Baltica projektui man buvo garbė, daugeliu atvejų malonumas ir, be abejo, stati mokymosi kreivė valdymo sudėtingumo prasme. Kaip „RB Rail“ generalinė direktorė ir valdybos pirmininkė iki paskutinės minutės jaučiau nuolatinį kai kurių globalaus Rail Baltica projekto Stebėtojų tarybos narių ir naudos gavėjų Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje pasipriešinimą mano siekiams užtikrinti skaidrų ir efektyvų, nurodytomis korporacinėmis vertybėmis pagrįstą šio projekto įgyvendinimą. Mano asmeninė vizija – kad šis projektas, už kurį moka Baltijos šalių ir ES mokesčių mokėtojai, atneštų teisingą ir apčiuopiamą socialinę-ekonominę vertę Estijos, Latvijos ir Lietuvos visuomenėms bei ekonomikai, užtikrintų didžiausią galimą europietišką pridėtinę vertę, būtų daugiau nei paprasčiausiai geležinkelio infrastruktūros statyba. Be to, šis projektas turi būti valdomas pačiu efektyviausiu būdu – šiandien taip nėra.

2018 m. mes visi švęsime Lietuvos, Estijos ir Latvijos valstybių šimtmečius. Šie metai turėtų būti reikšmingi ir Baltijos šimtmečio projektui, galutinai užtikrinant efektyvų Rail Baltica įgyvendinimą.

Įgyvendinant Rail Baltica projektą šiais metais bus itin svarbu patvirtinti infrastruktūros projektavimo gaires, priimti sprendimus dėl geležinkelio ruožo Kaunas–Lenkijos / Lietuvos siena modernizavimo galimybių studijos, infrastruktūros valdymo studijos – tai dvi Lietuvai ypač svarbios studijos. Tai bus metai, kai bus vykdomi svarbūs projekto vykdymo organizavimo pokyčiai, įvedat itin integruotą projekto įgyvendinimo modelį.

Šiame kontekste didžiuojuosi, kad išlikau stipri ir neatsidūriau jokiose interesų konfliktų situacijose, kaip kai kurie Stebėtojų tarybos nariai, priimantys sprendimus tuo pačiu metu sėdėdami ant dviejų kėdžių – būdami akcininkais ir dirbdami įgyvendinančiosiose institucijose ar net potencialių tiekėjų įmonėse, siekdami tiesiogiai paveikti, pavyzdžiui, pirkimų procesus, taip nuolat reikalaudami paaukoti mūsų tarptautiniu mąstu įdiegtas pirkimų praktikas, kišdamiesi į vadovaujančiųjų darbuotojų samdymo procesus, įskaitant ir Stebėtojų tarybos sprendimą trimis vidaus Auditoriais paskirti nacionalinių interesų turinčius asmenis, o ne pasirinkti juos atviro ir skaidraus įdarbinimo proceso būdu. 

Pastaruosius dvejus metus „RB Rail“ valdybai buvo primetama atsakomybė už pasekmes, kurias sukėlė lėti sprendimų priėmimo procesai, paveikę galimybes greičiau vykdyti projektą, ir laiku įvykdyti kai kurias veiklas. Iš tikrųjų, bendros įmonės Stebėtojų taryba nuolat ribojo galimybes sukurti efektyviai dirbančią „RB Rail“ organizaciją, dėl to projekto įgyvendinimo procesas tapo tik dar labiau sudėtingesnis. 

Žinau, kad pasirinkusi vadovautis aukštomis įmonės valdymo, skaidrumo, sąžiningo projekto įgyvendinimo trijų šalių visuomenės labui, vertybėmis bei žiūrėti toliau, nei baigiasi esamų nacionalinių geležinkelių įmonių krovinių srautai, esu „nepatogi“ generalinė direktorė, atsisakiusi tenkinti specialiuosius akcininkų ir netgi naudos gavėjų interesus.

Nors iš akcininkų negavau jokio oficialaus pranešimo, išskyrus 10 minučių trukmės susitikimą su „RB Rail“ stebėtojų tarybos pirmininkue ir Estijos Rail Baltica generaline direktore, žinau, kad du akcininkai nepasitikėjimą manimi išreiškė dėl mano iniciatyvos užtikrinti kuo efektyvesnį projekto valdymą ir koordinavimą sukuriant itin integruotą projekto įgyvendinimo organizaciją – to reikalavo ir EK mobilumo, ir transporto generalinis direktoratas. Rail Baltica naudos gavėjų susitarimas dėl tokios organizacijos yra būtina naujausios CEF3 finansavimo sutarties pasirašymo sąlyga. Tai reiškia, jog turėtume vieną projektą įgyvendinančią įmonę trijose šalyse (ko ir buvo siekta įsteigiant bendrą įmonę) užtikrinant mažesnes administracines išlaidas, trūkstamų Baltijos šalių specialistų įtraukimą į viso projekto įgyvendinimą, greitesnį derinimų ir sprendimų priėmimo procesą, aiškias atsakomybės ribas. Turi būti įmanoma užtikrinti vieningos vizijos, strategijos ir standartų įgyvendinimą visame projekte. 

Noriu išreikšti nuoširdžiausią padėką lanksčiai „RB Rail“ komandai, palaikiusiai mane ir užtikrinusiai, jog nepaisant minėtų kliūčių, mes užtikrinome, kad mes judėjome į priekį, didinome pasitikėjimą Rail Baltica įgyvendinimu ir įžengėme į projektavimo etapą. Taip pat esu dėkinga Europos Transporto Komisijai už jų ilgalaikę paramą projektui, man ir mūsų aiškiai vizijai – sukurti naują ekonominį koridorių Šiaurės Rytų Europoje. 

02.02.2018