B.Rubesa: Mēs vienmēr esam atvērti konstruktīvam dialogam

Nesenā tikšanās, kuru Rīgā kopīgi organizēja Igaunijas Ekonomikas un komunikācijas ministrija, Rail Baltic Estonia un trīs Baltijas valstu kopuzņēmums RB RAIL AS, lai tiktos ar MTU ARB pārstāvjiem un apspriestu Rail Baltica Globālā projekta Izmaksu un ieguvumu analīzi (Cost-Benefit Analysis (CBA)), šobrīd Igaunijā tiek apspriesta un nepamatoti kritizēta pat no tādu pārstāvju puses, kas tajā nav piedalījušies. Lai nodrošinātu līdzsvarotāku šī šķietami pretrunīgā notikuma atspoguļojumu, mēs laipni aicinām iepazīties arī ar to pušu viedokli, kas MTU ARB pausto versiju par notikušo uzskata par apzinātu sensācijas izraisīšanu un manipulāciju, izliekoties par Rail Baltica projekta caurspīdīguma veicinātājiem. 

Kā Baltijas valstu kopuzņēmums RB RAIL ir atbildīgi strādājis, lai īstenotu šo unikālo Eiropas dzelzceļa savienojumu Baltijas iedzīvotājiem visefektīvākajā iespējamajā veidā. Mēs nepārtraukti veicinām augstus projekta caurspīdīguma un ieinteresēto pušu iesaistes standartus, piemēram, viss 300 lappušu projekta izmaksu un ieguvumu analīzes dokuments tika publiskots jau šī gada aprīlī, kā arī ticis prezentēts vairākās publiskās diskusijās, ieskaitot īpaši organizētos darba semināros Tallinā un Tartu. CBA analīze ir prezentēta arī mūsu Eiropas Komisijas partneriem, un esam snieguši atbildes uz pilnīgi visiem viņu uzdotajiem jautājumiem. Mēs konsekventi iestājamies par atvērtu un konstruktīvu dialogu un tikpat augstus standartus sagaidām no visām ieinteresētajām pusēm, ar kurām mums nākas sadarboties, tostarp neizplatīt maldinošu un nepatiesu informāciju. 

Godprātīgu nodomu vadīti un gatavi sadarboties, RB RAIL kopā ar Igaunijas oficiālajām institūcijām izteica atkārtotu aicinājumu MTU ARB pārstāvjiem uz kopīgu tikšanos, lai sniegtu visaptverošu skaidrojumu par projekta ieguvumu un izmaksu analīzes principiem un metodoloģiju. Tajā pašā laikā tā vietā, lai civilizēti un inteliģenti iesaistītos dialogā ar projekta īstenotāju un CBA autoriem, MTU ARB jau no paša sākuma izvēlējās publiski izplatīt nepatiesus apgalvojumus un radīt iespējami lielāku troksni ne tikai projektā iesaistīto pušu vidū, bet arī plašākā sabiedrībā. Tā nav pieņemama dialoga forma. Turklāt šīs komunikācijas destruktīvais tonis ir bezatbildīgs, ņemot vērā vēsturisko iespēju Baltijas valstīm īstenot šo stratēģisko un simbolisko projektu. 

Mēs piedāvājām konstruktīvas diskusijas sanāksmi, kurā abas puses sniegtu atbildes uz jautājumiem un, kas ne mazāk svarīgi, lai atgādinātu saviem viesiem, ka, ņemot vērā Eiropas Savienības (ES) dāsno atbalstu Rail Baltica projektam, ir būtiski nodrošināt pilnīgu projekta CBA analīzes atbilstību ES izvirzītajām CBA vadlīnijām. Šajā kontekstā mēs bijām gatavi aizstāvēt CBA pieņēmumu izvēli kā daļu no plašākas stratēģijas: nodrošināt stingru metodoloģiju, konsekvenci un objektīvu, netendenciozu pieeju augstas nenoteiktības apstākļos – šie ir īpaši svarīgi elementi jebkuras ilgtermiņa ekonomikas prognozes veikšanā.                

Kādēļ tikšanās tika pārtraukta? Visas iesaistītās institūcijas un uzņēmumi, ieskaitot Rail Baltic Estonia, vienojās, ka RB RAIL kā viesus uzņemošajai institūcijai, ir pienākums respektēt klātesošo tikšanās dalībnieku – privātpersonu un privātuzņēmumu – tiesības un nodrošināt slēgtu darba sanāksmes formātu. Lai nodrošinātu caurspīdīguma principa ievērošanu un augstus diskusijas vadīšanas standartus, sanāksmei pievienoties tika pieaicināti divi nevalstiskā sektora pārstāvji – Ritis Ambrazevičs (Rytis Ambrazevičius), Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta prezidents kā sanāksmes vadītājs, un Jānis Veide, “Sabiedrības par atklātību – Delna” (Transparency International) jurists kā neatkarīgs novērotājs.           

Produktīvs dialogs ir iespējams tikai tādā gadījumā, ja iesaistītās puses ir atvērtas un dodas viena pie otras godprātīgu nodomu vadīti, izrādot savstarpēju cieņu. Notikuma dienā, MTU ARB pārstāvji RB RAIL birojā ieradās kopā ar vairākām neidentificētām personām, nodrošinājušies ar kamerām un citām ierakstīšanas ierīcēm, kas bija ieslēgtas jau visiem izkāpjot no lifta. Ir svarīgi uzsvērt, ka šīs personas nebija ne Igaunijas, ne Latvijas mediju pārstāvji. Daži tikšanās dalībnieki pat nespēja paskaidrot, kādu organizāciju tie pārstāv. RB RAIL biroja personāls tikai notikuma vietā uzzināja, ka no sākotnēji MTU ARB izziņotā dalībnieku saraksta RB RAIL birojā bija ieradusies divas reizes lielāka delegācija nekā iepriekš pieteikts (jānorāda, ka papildu dalībnieku saraksts RB RAIL tika atsūtīts iepriekšējā vakarā, – svētdien -, tuvu pusnaktij). Jau pašā sākumā MTU ARB uzstādīja ultimātu RB RAIL personālam (piedalīsimies mēs visi vai neviens no mums), nerespektējot citu iesaistīto pušu, tostarp uzņēmuma darbinieku, kuru pienākumi nav saistīti ar CBA izstrādi, tiesības netikt filmētiem. Vēl jo vairāk, pretstatā apgalvojumam, ka MTU ARB pārstāvji esot “izmesti no biroja”, tas bija MTU ARB brīvprātīgs lēmums pamest sanāksmi, nesaņemot atbildes, kas bija pārsteigums visiem klātesošajiem. Uzstājīgā prasība filmēt tikšanos, kā arī atteikšanās turpināt RB RAIL AS piedāvāto konstruktīvo dialogu, ir redzama viesu uzņemtajā, publiski pieejamajā tikšanās video. To var apstiprināt visi klātesošie sanāksmes dalībnieki, tostarp neatkarīgo nevalstisko organizāciju pārstāvji.

Kopumā tas liek uzdot jautājumu – kāds bija MTU ARB galvenais mērķis šajā sanāksmē? Vai viņi bija patiesi ieinteresēti saņemt atbildes, vai tomēr daudz svarīgāk bija sanāksmes laikā noorganizēt rūpīgi izplānotu PR izrādi? RB RAIL viennozīmīgi deva priekšroku pragmatiskai un cieņpilnai diskusijai, lai izskaidrotu pārpratumus par un ap Rail Baltica Globālā projekta izmaksu un ieguvumu analīzi. Diemžēl, esam apbēdināti secināt, ka MTU ARB nekad īsti nav bijuši ieinteresēti saņemt atbildes uz saviem prasījumiem. Tā vietā (ņemot vērā viņu uzvedību gan šīs sanāksmes laikā, gan arī citos gadījumos), šī īpaši agresīvi noskaņotā interešu grupa ir galvenokārt ieinteresēta diskreditēt Rail Baltica projektu kopumā un palielināt savu publisko atpazīstamību. Tādēļ mēs aicinām  Latvijas medijus un plašāku sabiedrību atmaskot šos viltus caurspīdīguma praviešus, kuri izmanto Rail Baltica projektu egoistiskām un šaurām interesēm, un tā vietā ieklausīties uzticamu NVO pārstāvju viedokļos ar ievērojamiem sasniegumiem un reputāciju caurspīdīguma un labas korporatīvās pārvaldības veicināšanā, kā, piemēram, Transparency International un Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūts.

Baiba Rubesa, RB RAIL AS izpilddirektore un valdes priekšsēdētāja

21.09.2017