Aivars Jaeski pārstāvēs RB RAIL AS Igaunijā

Sākot ar 2017.gada septembri, RB RAIL AS komandai pievienojās Aivars Jaeski (Aivar Jaeski), kurš turpmāk ieņems projekta koordinatora Igaunijā un Somijā (Country Manager – Estonia and Finland) amatu. Aivars Jaeski ir bijušais Igaunijas militārais darbinieks ar ievērojamu pieredzi starpvalstu projektu vadībā un ieviešanā. No 2017. gada 3. oktobra viņš pilda arī RB RAIL AS Igaunijas filiāles vadītāja pienākumus Tallinā. RB RAIL AS filiāle Igaunijā tika reģistrēta 2016. gada nogalē ar mērķi veicināt veiksmīgu RB RAIL AS operatīvo darbību.

“Mani galvenie darba pienākumi kā reģionālajam vadītajām ir pārraudzīt Rail Baltica projekta ieviešanu Igaunijā, lai nodrošinātu, ka visi darbi norit saskaņā ar Rail Baltica Globālā Projekta plānu. Tāpat mani darba pienākumi paredz pārstāvēt un aktīvi popularizēt projektu Somijā, nodrošinot ilgstošas un noturīgas attiecības ar visām projekta attīstībā ieinteresētajām pusēm. Esmu atbildīgs arī par caurredzamības nodrošināšanu Igaunijā un Somijā, kas attiecas uz projekta statusu, virzību un pieņemtajiem lēmumiem,” skaidro A. Jaeski, kura pienākumos ietilps arī potenciālo ierobežojumu un kavēkļu identificēšana, lai nodrošinātu projekta attīstību. Tāpat A. Jaeski darbojas kā starpnieks komunikācijai starp RB RAIL AS un Igaunijas un Somijas sabiedrībām.

RB RAIL AS filiāles Igaunijā un Lietuvā tika reģistrētas 2016.gada beigās, lai pildītu projekta koordinatora pārstāvības funkciju abās valstīs, nodrošinātu tiešā kontakta uzturēšanu ar attiecīgo valstu ministrijām un nacionālajām ieviesējorganizācijām, kā arī sekmētu Igaunijas un Lietuvas iedzīvotāju interesi strādāt kopuzņēmumā RB Rail AS, kas ir reģistrēts Latvijā un kura galvenais birojs ir Rīgā.

 Aivara Jaeski pieredze

 Aivars Jaeski ieguvis loģistikas inženiera grādu Tallinas Tehniskajā universitātē. Taču, izvēloties uzsākt militāro karjeru, izgājis arī visu līmeņu militāro apmācību Baltijas aizsardzības koledžā, tai skaitā, pabeidzis Augstākā komandējošā sastāva kursu.

 Pēdējos 25 savas dzīves gadus A. Jaeski veltījis aktīvam dienestam Igaunijas Nacionālajos Bruņotajos spēkos, iegūstot pulkveža pakāpi. Viņa militārajā pieredzē ietilpst dalība Igaunijas Militārās delegācijas izveidē NATO Briselē, palīdzība NATO Apvienoto spēku štāba Briselē reformēšanā un aizsardzības plānotāja pozīcija Igaunijas Nacionālo Bruņoto spēku Ģenerālštābā, kur viņš pildīja nacionālās kontaktpersonas funkciju NATO aizsardzības pasākumu realizācijai. Viņš arī darbojās kā militārā projekta BALTBAT Igaunijas koordinators, atbildot par visām vienības misijām ārvalstīs.

Pēdējā A. Jaeski ieņemtā militārās karjeras pozīcija bija direktora vietnieks NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centrā.

05.10.2017