Atklāj Rail Baltica digitālo pasauli caur virtuālo dizainu 

Lai veiktu Rail Baltica modelēšanu digitālajā vidē, globālā projekta kopuzņēmums Baltijas valstīs RB Rail AS seko izstrādātajai būvniecības informācijas modelēšanas (BIM) stratēģijai, kas ir pamats gan Rail Baltica ātrgaitas dzelzceļa infrastruktūras virtuālajiem projektēšanas darbiem, gan arī tiek izmantota infrastruktūras projektēšanas un būvniecības gaitā, tostarp veidojot informācijas bāzi projekta ekspluatācijas posmam.   

Lai sniegtu tuvāku ieskatu Rail Baltica megaprojekta virtuālajā dizainā, aicinām noskatīties jaunāko “Atklāj Rail Baltica” jeb “Zoom in on Rail Baltica” sēriju.  

 

 “Tik apjomīga mēroga projektā, kāds ir Rail Baltica, apzināmies, ka pilnīgi visam ir sava ģeogrāfiskā atrašanās vieta un veiksmīgu rezultātu varam nodrošināt ar rūpīgu datu analīzi. Virtuālā dizaina būtība ir samērā vienkārša – ja mēs spējam jau digitālajā vidē vienoties par dizaina risinājumiem un tehniskajām niansēm, mēs būtiski samazinām riskus un varam izvairīties no kļūdām projekta realizācijas gaitā,” pastāstīja Raitis Bušmanis, RB Rail AS  Virtuālā un būvniecības dizaina departamenta vadītājs.   

Šobrīd projektētāji un inženieri ikdienā izmanto būvniecības informācijas modelēšanas (BIM) un aktīvu informācijas pārvaldības (AIM) sistēmas. BIM ir modelēšanas vide un valoda, kurā eksperti, kas strādā pie Rail Baltica projekta īstenošanās no ļoti daudzām pasaules valstīm, spēj sarunāties un saprasties. Savukārt, ģeogrāfiskās informācijas sistēma (ĢIS) palīdz apvienot informāciju par ģeogrāfisko atrašanās vietu ar projekta plānošanu neatkarīgi no tā, vai nepieciešams veikt būvdarbu plāna izstrādi, izpildes termiņu kontroli vai savlaicīgas tehniskās apkopes nodrošināšanu. Tieši šī sistēma ir tā, kas savieno visas plašā projekta sastāvdaļas, nodrošinot pilnu kopskatu. 

 “Atklāj Rail Baltica” video sērijās tiek sniegta iespēja tuvāk iepazīties ar dažādiem Rail Baltica projekta aspektiem, tostarp projektēšanas procesu, virtuālo dizainu un tehnoloģijām, dzelzceļa apakšsistēmu attīstību – elektrifikāciju, kontroles vadību un signalizāciju, ekonomisko koridoru un plašākām dzelzceļa infrastruktūras būvniecības priekšrocībām.   

Pati pirmā “Zoom in on Rail Baltica” epizode izskaidroja procesu, kas saistīts ar elektrifikācijas sistēmas plānošanu un ieviešanu Rail Blatica dzelzceļa infrastruktūrai visas trīs Baltijas valstīs.  

Video atkārtoti var noskatīties saitē šeit: https://www.railbaltica.org/zoom-in-on-rail-baltica-video-ser

17.10.2022