AS „RB RAIL“ Estijoje atstovaus Aivaras Jaeskis

Nuo rugsėjo mėn. prie AS „RB RAIL“ komandos prisijungė Aivaras Jaeskis. Jis bus atsakingas už vadovavimą veiklai Estijoje ir Suomijoje (Country Manager – Estonia and Finland). Aivaras Jaeskis yra buvęs Estijos ginkluotųjų pajėgų karininkas, turintis didelę vadovavimo tarptautiniams projektams ir jų įgyvendinimo patirtį. Nuo 2017 m. spalio 3 d. jis taip pat vadovauja AS „RB Rail Eesti“ filialui, kuris 2016 m. pabaigoje buvo užregistruotas Estijoje siekiant skatinti sėkmingą AS „RB RAIL“ projekto įgyvendinimo veiklą.

„Pagrindinės mano pareigos yra prižiūrėti Rail Baltica projekto vykdymą Estijoje pagal Globalaus projekto planuose nustatytas gaires, skatinti projekto įgyvendinimą ir atstovauti projektui Suomijoje, užmegzti glaudžius ryšius su projekto plėtra suinteresuotomis šalimis. Taip pat būsiu atsakingas už projekto būsenos, krypties ir sprendimų skaidrumą savo kuruojamose srityse“, – teigia A. Jaeskis. Dirbdamas jis taip pat turės numatyti galimas projekto eigos kliūtis ir trikdžius. Naujasis vadovas taip pat rūpinsis AS „RB RAIL“ komunikacija tarp Estijos ir Suomijos visuomenių.

AS „RB RAIL“ filialai Estijoje ir Lietuvoje įsteigti 2016 m. pabaigoje siekiant atlikti atstovavimo projekto koordinatoriui funkcijas abiejose šalyse ir užtikrinti tiesioginį ryšį su atitinkamų šalių ministerijomis ir įgyvendinančiomis institucijomis. Filialai paskatino Estijos ir Lietuvos piliečių susidomėjimą dirbti bendroje AS „RB RAIL“ įmonėje, kuri registruota Latvijoje, o jos biuras įsteigtas Rygoje.

Aivaro Jaeskio patirtis

Aivaras Jaeskis įgijo TTK Taikomųjų gamtos mokslų universiteto logistikos inžinieriaus bakalauro laipsnį, tačiau vėliau pasirinkęs karininko karjerą įveikė visus karinio mokymo etapus Baltijos gynybos koledže, įskaitant vyriausiųjų vadų studijas.

 Pastaruosius 25 savo gyvenimo metus A. Jaeskis skyrė Estijos gynybos pajėgoms, kuriose aktyviai ištarnavo iki pulkininko laipsnio. Karinės tarnybos metu jis dalyvavo rengiant Estijos karinę delegaciją NATO Briuselyje, reformuojant NATO jungtinių pajėgų vadavietę Briunsiume ir buvo gynybos planuotoju Estijos gynybos pajėgų generaliniame štabe, kuriame buvo šalies asmeniu ryšiams NATO gynybos reikalams. Jis taip pat buvo Estijos koordinatoriumi bendrajame Baltijos kariniame projekte BALTBAT (Baltijos batalionas) ir buvo atsakingas už visas misijas užsienyje.

A. Jaeskis paskutinės karininko pareigos – NATO Strateginės komunikacijos kompetencijos centro direktoriaus pavaduotojas.

 

05.10.2017