PAAIŠKINIMAS. Kuo skiriasi verslo, veiklos ir komercializacijos planai?

Įgyvendinant Rail Baltica globalų projektą reikės atlikti įvairių svarbių tyrimų ir parengti darbo planus, kurie užtikrintų strateginio projekto planavimo bei įgyvendinimo efektyvumą ir būsimą veiklą rinkoje. Toliau pateiktoje lentelėje trumpai paaiškinta kiekvieno plano esmė ir svarba Rail Baltica kontekste.

Visi planai papildo vienas kitą ir yra susiję, be to, leidžia nuodugniai ištirti įvairius klausimus. Tačiau dar vienas svarbus veiksnys yra potencialus Rail Baltica infrastruktūros valdytojas ar valdytojai. Šiuo metu dėl jų paskelbtas konkursas, kuriame kviečiami dalyvauti ir teikti pasiūlymus visi galimi tiekėjai.

  Verslo planas Veiklos planas Komercializacijos planas
Kas tai? Rail Baltica globalus projektas yra ilgalaikė strategija, apimanti įgyvendinimo etapą ir veiklos etapo verslo modelį (8 metų).

 

Jame bus pateikti susijusių įmonių ir institucijų finansiniai planai, įskaitant bendras įmones, įgyvendinimo institucijas ir infrastruktūros valdytojus.

Planas bus atnaujinamas kasmet.

 

Sąveikumo, techninės priežiūros ir eismo srauto organizavimo tyrimas, atliktas pagal patikrintą eismo modelį, aprašytą atnaujintoje kaštų ir naudos analizėje. Įvairių komercializacijos ir rinkos tyrimų, skirtų Rail Baltica globaliam projektui, rinkinys.
Kam to reikia? Planas suteiks bendrą ilgalaikę verslo ir finansinio planavimo perspektyvą įgyvendinant projektą. Jis užtikrins mažesnes eksploatacines išlaidas infrastruktūros naudojimo laikotarpiu ir optimizuos transporto planus galutiniams klientams, kad didžiausia rinkos dalis tektų geležinkeliams, pirmiausia – Rail Baltica. Net ir ankstyvuosiuose Rail Baltica projekto etapuose būtų galima planuoti ir skatinti jo komercializaciją, užtikrinti ekonominį potencialą ir glaudų bendradarbiavimą su būsimais krovinių vežėjais atsirasiančioje infrastruktūroje.
Kokie klausimai jame sprendžiami? Planą sudarys bendrasis rinkos tyrimas, projekto valdymo modelis, ilgalaikė strategija ir projekto verslo modelis, paslaugų ir pajamų analizė, rinkodaros politika, kapitalo investicijos, finansinis planas, atsargų ir mokesčių aspektai, pagrindiniai veiklos rodikliai ir rizikų bei scenarijų analizė. Analizėje bus numatyti visi fiziniai, techniniai, žmogiškieji ir organizaciniai veiksniai ir ištekliai, būtini norint sukurti veiksmingiausią praktinių traukinių valdymo elementų organizaciją. Pavyzdžiui, kalbant apie keleivinių traukinių paslaugas bus numatytas visų traukinių tvarkaraštis, traukinių tipai, vagonų skaičius, vežamų keleivių skaičius, paslaugų greitis, aptarnaujamos stotys ir t. t., lokomotyvų ir vagonų depai, techninės priežiūros organizacija, reikalingi darbuotojai, naudojama techninė įranga. Analizės tikslas bus galimi produktai, paslaugos ir funkcijos, pavyzdžiui, konteineriai, keleivinių automobilių gabenimas, aviacijos ir geležinkelio daugiarūšio transporto jungtys sinergijai tarp 1435 mm ir 1520 mm vėžės geležinkelių sistemų, skaitmenizavimas ir inovacijų naudojimas, e. komercijos logistikos sprendimai, įvairios antrinės ekonominės naudos skatinimo formos ir t. t.
Kada planas bus parengtas? Pirmasis 2018 m. pusmetis Antrasis 2018 m. ketvirtis Pirmojo tyrimo pradžia suplanuota 2017 m., tyrimai tęsis iki 2020 m.
Kur galima panaudoti? Kas bus toliau? Planas yra pagrindinis projekto strateginis dokumentas. Jis naudojamas kaip praktinė strateginės, eksploatacinės ir finansinės veiklos planavimo priemonė. Kelios verslo plano išvados, pvz., paslaugų perspektyvos plėtra, bus išsamiau tiriamos komercializacijos plane. Veiklos plano studijos rezultatai bus naudojami gryninant ir gerinant Rail Baltica techninius sprendimus ir įgyvendinimo planavimą. Jie taip pat bus naudojami optimizuojant investicijas statybų etape. Planuojama, kad komercializacijos plano rezultatai padės nustatyti perspektyvius komercializacijos segmentus ir gaminių plėtrą. Visų tyrimų išvados gali būti naudojamos praktiniuose bandomuosiuose projektuose, atliekamuose šiek tiek prieš infrastruktūros statybą arba ją užbaigus. Pavyzdžiui, pasinaudojant bandomuoju projektu bus galima ištirti konteinerių gabenimo infrastruktūrai prieinamas technologijas.
23.08.2017