„Rail Baltica“: su Europos klimato, infrastruktūros ir aplinkos vykdomąją įstaiga pasirašyta daugiau nei 353 mln. eurų vertės dotacijos sutartis

Šiandien, spalio 21 d., „Rail Baltica“ bendra Baltijos šalių įmonė „RB Rail AS” paskelbė, kad pasirašyta papildoma tarpvalstybinė dotacijos sutartis dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP, angl. Connecting Europe Facility, CEF) finansavimo globaliam projektui „Rail Baltica“. Bendra sutarties vertė yra 422,6 mln. eurų, iš kurių EITP įnašas sudarys 353,9 mln. eurų arba 85 proc., o likusius 15 proc. finansuos trijų Baltijos valstybių vyriausybės.

Susitarimą pasirašė Europos klimato, infrastruktūros ir aplinkos apsaugos vykdomoji įstaiga (CINEA), Estijos ekonomikos ir susisiekimo ministerija, Latvijos susisiekimo ministerija, Lietuvos susisiekimo ministerija ir „Rail Baltica“ bendra Baltijos šalių įmonė „RB Rail AS”.

„Šiandien gyvename padidėjusio ekonominio neapibrėžtumo laikais, kurį lemia geopolitinė krizė, nuolatiniai kainų svyravimai ir nepastovus statybinių medžiagų prieinamumas, todėl kaip niekada svarbu užtikrinti glaudų trijų Baltijos šalių partnerių tarpvalstybinį bendradarbiavimą, kad projektas „Rail Baltica“ būtų įgyvendintas ir išliktų tarp prioritetinių Europos Sąjungos greitųjų geležinkelių infrastruktūros projektų. „Rail Baltica“ jau nebėra būtinybė, tai – pareiga, o suteiktas papildomas finansavimas leis mums pasiekti svarbiausius tikslus ir toliau tęsti „Rail Baltica“ statybą ir pristatymą kaip vieningą Baltijos šalių projektą“, – sakė Agnis Driksna, „RB Rail AS“ vadovas ir valdybos pirmininkas.

Patvirtinta veikla atspindi prioritetines užduotis, kurias reikia pradėti vykdyti jau kitais metais, įskaitant:

  • likusios pagrindinės „Rail Baltica“ linijos projektavimo paslaugos Lietuvoje, įskaitant atkarpą tarp Lenkijos ir Lietuvos valstybių sienos ir Kauno mazgo, Kauno mazgą, pagrindinę geležinkelio liniją bei regionines jungtis atkarpoje Kaunas-Vilnius ir Vilniaus mazgo bei Vilniaus miesto mazgo projektavimą. Skirtas finansavimas taip pat apima dalį žemės paėmimo visuomenės poreikiams veiklų.
  • pagrindinės „Rail Baltica“ linijos prioritetinėje atkarpoje Latvijoje, netoli Latvijos ir Lietuvos sienos, numatyta statybos darbų pradžia ir detaliojo techninio projekto parengimas statybų bazei, esančiai Skultės infrastruktūros priežiūros objekte.
  • sankasų ir susijusių elementų statyba pagrindinėje „Rail Baltica“ linijoje Estijoje, įskaitant geležinkelio terminalą Ilemistėje (Ülemiste) ir projektavimo darbus, susijusius su kurtinių populiacijos išsaugojimo priemonėmis, nuo Pernu iki Estijos ir Latvijos sienos.
  • veikla, kuria siekiama užtikrinti tarpvalstybinę dimensiją ir techninį sąveikumą, įskaitant notifikuotosios įstaigos (NĮ) ir vertinimo įstaigos (VĮ) projektavimo ir statybos darbų vertinimo paslaugas, projektuotojo priežiūrą, susijusią su išsamiu techninio projekto įgyvendinimu statybos metu, FIDIC inžinieriaus vykdomą statybos darbų priežiūrą, taip pat atitinkamų modelių, susijusių su tarpvalstybiniais atkarpų statybos viešaisiais pirkimais, analizę. Taip pat numatoma finansuoti veiklą, susijusią su atsparumo klimato kaitai metodologijos rengimu ir tikrinamų dokumentų peržiūra, įskaitant tikrinimo procesą.

Be to, patvirtinta veikla užtikrins tolesnį „Rail Baltica“ koordinavimą, kurį vykdo bendrovė „RB Rail AS”, kaip tarpvalstybinį globalų projektą, tiek techninių sprendimų, leidžiančių užtikrinti sąveiką, tiek pristatymo metodų ir kokybės požiūriu, įskaitant būtinos tvarumo ir klimato požiūriu neutralios transporto infrastruktūros, atitinkančios Europos žaliojo kurso tikslų, įgyvendinimą.

„Tai dotacijos susitarimas, kurio biudžetas labai reikšmingas, o Europos infrastruktūros tinklų priemonės parama siekia beveik 360 mln. eurų, skirta pagrindiniams darbams ir projektavimo veiklai visoje „Rail Baltica“ linijoje trijose Baltijos šalyse. Tai taip pat rodo, kad ES toliau tvirtai remia globalų projektą „Rail Baltica“. Tai jau aštuntoji EITP dotacija, kuria remiamas projekto „Rail Baltica“ įgyvendinimas, ir pirmoji šiam svarbiam projektui 2021-2027 m. finansavimo laikotarpiu skirta dotacija. Linkiu paramos gavėjams ir koordinatoriui sklandžiai įgyvendinti ir laiku užbaigti šiame dotacijos susitarime numatytą veiklą“, – sakė CINEA skyriaus vadovas Mortenas Jensenas.

Didelė šio finansavimo suma, numatyta globaliam projektui „Rail Baltica“, bus pridėta prie jau turimo 2014–2021 m. finansinio laikotarpio finansavimo, pagal kurį „Rail Baltica“ įgyvendinimui skirta daugiau nei 1,2 mlrd. eurų, iš kurių 85 proc. skyrė Europos infrastruktūros tinklų priemonė (EITP).

EITP transporto programa padeda įgyvendinti Europos Sąjungos transporto infrastruktūros politiką, remdama investicijas į transporto infrastruktūros kūrimą bei atnaujinimą visoje Europoje.