Rail Baltic Ülemiste reisiterminali ja selle lähiala projekteerimisaegse konsultatsiooni ja ehitus- ning garantiiperioodi aegse omanikujärelevalve teenuse osutamine, 226508

Avaldatud: 13.11.2020
Esitamise kuupäev: 14.12.2020

Tellija peaeesmärk on tähtaegselt, kvaliteetselt, optimaalsete kuludega ja nõuetekohaselt rajada Ülemiste raudteepeatuse asemele Rail Baltica rahvusvaheline reisiterminal koos selle juurde kuuluva taristuga. Reisiterminal on mõeldud Rail Baltica 1435 mm ja Eesti Raudtee 1520 rööpmelaiusega liinidel kasutatava reisijateveo veeremi teenindamiseks peatusena nii kiir- kui ka kohalikele rongidele. OJV teenus ehitustööde ja garantiiperioodi ajal tulenevalt Ehitusseadustikust ja määrusest 02.07.2015 nr 80 ning lisaks soovist kaasata omanikujärelevalve spetsialistid oma ülesannete täitmiseks juba projekteerimise lõppfaasis.