Tänavune Rail Baltica Global Forum toob Tallinnasse Läänemere regiooni tippametnikud ja väliseksperdid arutamaks Rail Baltica tulevikku

Täna, 10. aprillil, saab alguse kaks päeva kestev rahvusvaheline suurüritus Rail Baltica Global Forum 2018, mida korraldab kolme Balti riigi ühisettevõte RB RAIL AS koostöös riiklike rakendusasutustega: Rail Baltic Estonia, Eiropas Dzelzceļa līnijas ja Rail Baltica statyba. Kahepäevase ürituse otseülekannet on võimalik jälgida voogesitusena aadressilt www.railbaltica.org/forum.

 

Rail Baltica Global Forum 2018 on Rail Baltica projekti tähtsaim rahvusvaheline üritus, mis keskendub loodava raudteeühenduse rollile TEN-T võrgustiku Põhjamere-Läänemere põhivõrgu koridoris, projekti hanketegevustele ja rahastamisele ning rakendustegevustele nii riiklikus, piirkondlikus kui ka Euroopa Liidu mastaabis. Ühtlasi pakub üritus võimalusi kontaktide loomiseks tarnijatega.

Rail Baltica Global Forumi esimesel päeval vaadeldakse Rail Baltica projekti seniseid edusamme ja tulevikupotentsiaali läbi üleeuroopalise transpordivõrgu koridoride perspektiivi. Arutelud keskenduvad Euroopa Liidu transpordiprojektide võimalikele finantseerimisstsenaariumitele pärast 2020. aastat ja selle mõjust Rail Balticale ning samuti õppetundidele teistest piiriülestest transpordiprojektidest ja milles seisneb Rail Baltica projekti tähtsus Soome jaoks. Rail Baltica Global Forum toob 10. aprillil Tallinnasse kokku tippametnikud, arvamusliidrid ja valdkonna esindajad Baltimaadest, Poolast, Soomest ning samuti Euroopa Liidu Komisjonist ja Parlamendist. Rail Baltica Global Forumi 10. aprilli üritustel on võimalik osaleda vaid kutsutud külalistel.

Rail Baltica Global Forumi avapäeval astub publiku ette enam kui 15 esinejat üle Euroopa, et tutvustada parimaid ideid, praktikaid ja lahendusi Rail Baltica projekti edasiseks elluviimiseks. Praeguseks on kinnitanud oma osalust näiteks Eesti Vabariigi peaminister Jüri Ratas, majandus- ja taristuminister Kadri Simson, Läti transpordiminister Uldis Augulis, Leedu transpordi- ja kommunikatsiooniminister Rokas Masiulis, Poola taristu- ja ehitusministeeriumi asekantsler Andrzej Bittel ning Rootsi Kuningriigi ettevõtlus- ja innovatsiooniministeeriumi asekantsler Mattias Landgren.

Baiba Rubesa, RB RAIL AS tegevjuht ja juhatuse esimees, annab osalejatele ülevaate Rail Baltica projekti elluviimise edenemisest ja Balti regiooni liikuvusmudelitest ning esitab visiooni Rail Baltica rollist tulevikus.

Arvestades Rail Baltica projekti globaalset mastaapi ning Euroopa Liidu rahastuse määravat rolli selle elluviimisel, astuvad publiku ette ka Euroopa Parlamendi eelarvekomisjoni aseesimees Petri Sarvamaa, kes räägib ootustest Euroopa Liidu järgmisele mitmeaastasele finantsraamistikule ning Euroopa Liidu komisjoni liikuvuse ja transpordi peadirektoraadi (DG MOVE) uuendusliku ja säästva transpordi investeeringute valdkonna direktor Herald Ruijters, kelle teemaks on Euroopa ühendamise rahastu (CEF) toetusmeetmed transpordiprojektidele. Lisaks jagab Euroopa Liidu komisjoni regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraadi (DG REGIO) nutika ja säästva majanduskasvu üksuse juht Peter Berkowitz omapoolseid tähelepanekuid ühtekuuluvusfondide vahendite kasutamisest transpordiprojektides.

Rail Baltica projekti puhul on teiseks oluliseks aspektiks sellega kaasnev potentsiaal kaubavedude valdkonnas. Soome transpordi- js sideministeeriumi sidetaristu osakonna direktor Sabrina Lindström räägib Rail Baltica tähtsusest Soome jaoks. Konsultatsiooniettevõtete Civitta International ja Civitta Estonia partner Meelis Niinepuu ning FinEst Link Projekti projektijuht Kari Ruohonen arutlevad Muuga terminali uuringu tulemuste ja FinEst Link projekti mõjust Rail Balticale. Lisaks astub erikülalisena üles Hiina Shanghai Rahvusvaheliste Uuringute Instituudi (Institute for International Studies, SIIS) vanemteadur Baozhi Cheng, et tuua sisse rahvusvaheline perspektiiv Polar Silk Road projekti näitel ning tutvustada kaubavedude valdkonnas avanevaid võimalusi.

Rail Baltica Global Forum 2018 avapäeva lõpetab Rail Baltica projekti jaoks olulisi õppetunde pakkuv vestlusring piiriülese transpordi megaprojektide elluviimisest ja haldamisest, kus osalevad Ühendkuningriigi Leedsi ülikooli tsiviilehituse teadur Tristano Sainati, Austria-Ungari raudtee-ettevõtte GYSEV Zrt. rahvusvaheliste projektide vanemnõunik Gerhard Troche ja ehituskonsultatsiooniettevõtte ATKINS strateegiadirektor  Chris Docker.

Arvestades eesseisvad hanketegevusi keskendub Rail Baltica Global Forum 2018 teine päev koostöösuhete arendamisele tarnijatega, tuues kokku enam kui 300 ettevõtte esindajad 24 riigist üle maailma. 11. aprillil esitletakse ka Rail Baltica projekteerimisjuhiseid, antakse ülevaade 2018. aastale kavandatud peamistest projekteerimishangetest ning avalikustatakse projekti täielik hankenimekiri käsolevaks aastaks.

10.04.2018