RB Rail AS kuulutab välja tegevjuhi otsingud

14. veebruaril kuulutas Rail Baltica ühisettevõte RB Rail AS otsingu tegevjuhi ja juhatuse esimehe leidmiseks, kuna endine tegevjuht Agnis Driksna astus ametist tagasi. Juhtide otsimisega alustatakse peagi ning vahepeal võtab ajutise tegevjuhi ülesanded üle juhatuse liige ja hankejuht Marko Kivila.

A. Driksna töötas Rail Baltica projekti kallal kümme aastat ning oli otseselt seotud ja vastutav strateegilise planeerimise ja arendamise, sh rahastamise ning strateegiliste partnerite ja ühiskonna kaasamise eest Rail Baltica projekti planeerimise faasis Lätis. 2019. aastal nimetati ta RB Rail ASi tegevjuhiks ning seejärel juhtis ta Rail Baltica ühisettevõtte arendamist, laiendades meeskonda ja kaasates rahvusvahelisel tasemel raudteesektori eksperte, viies ellu projekti strateegilisi arendustegevusi, näiteks raudtee alamsüsteemi arendamine ja ehitusmaterjalide koondhanked, Euroopa ühendamise rahastu rahastamistaotlused jms.

„Agnis Driksna on Rail Baltica projektile palju kaasa aidanud, tagades selle kõrge positsiooni Euroopa Liidu prioriteetsete kiirraudtee infrastruktuuriprojektide hulgas ning samuti katkematu töö projekti elluviimisel Covid19 pandeemia ajal. Tema juhtimise ajal on projekt arenenud, saavutades täiesti uue küpsustaseme. Nõukogu nimel tänan Agnis Driksnat professionaalsuse ja panuse eest Rail Baltica globaalsesse projekti,“ ütles RB Rail ASi nõukogu esimees Ligita Austrupe.

Marko Kivila nimetati RB Rail ASi hankejuhiks ja juhatuse liikmeks 2022. aasta novembris.

Kivila taust on seotud lepingute haldamisega, hõlmates tegevusi peanõunikuna, lepinguhalduse juhina ja ettevõttesisese juriidilise juhina taristuprojektides ja suuremates kapitaliinvesteeringutes energiasektoris, täites juhtivaid rolle “Rail Baltic Estonia” OÜs, Rail Baltica riiklikus rakendusüksuses Eestis ning enne seda Eesti Energia ASis ja Enefit Solutions ASis (Eesti Energia Tehnoloogiatööstus AS).

14.02.2023