Rail Baltica allkirjastas Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusametiga kaks toetuslepingut koguväärtuses 214,3 miljonit eurot

Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusamet (INEA) ja kolme Balti riigi ühisettevõte RB Rail AS (Eesti Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Läti Transpordiministeeriumi ning Leedu Transpordi- ja Kommunikatsiooniministeeriumi nimel) allkirjastasid kaks täiendavat piiriülest toetuslepingut Rail Baltica ehitamiseks Euroopa Ühendamise Rahastu (CEF) vahendite abil. Kahe sõlmitud lepingu kogumaht on 214,3 miljonit eurot, millest CEF toetus on maksimaalselt 182,2 miljonit eurot, moodustades 85% abikõlblikest kuludest. Ülejäänud 15% rahastavad Balti riikide valitsused.

Rahastuse eraldamise otsuse tegi CEF komitee käesoleva aasta 16. juulil CEF 2019. aasta transpordikonkursi raames, mida haldab INEA.

„Täiendav Euroopa Liidu rahastus võimaldab Rail Baltica projektil edasi liikuda peamiste reisiterminalide ehitustöödega Eestis ja Lätis ning tagab täiendava põhitrassi lõigu ehitamise Kaunasest Läti-Leedu piirini. Samuti võimaldab rahastus jätkata kõigis kolmes Balti riigis peamiste raudtee allsüsteemide, piirkondlike jaamade ja infrastruktuuri hooldamiseks ettenähtud rajatiste disainimise ning projekteerimisega,“ ütleb Rail Baltica ühisettevõtte RB Rail AS juhatuse esimees Agnis Driksna.

Lepingu kohaselt on 128,2 miljonit eurot eraldatud ehitustöödeks, nagu näiteks:

  • Riia keskjaama raudteelõik (II etapp)
  • Riia lennujaama raudteelõik (II etapp)
  • Ülemiste reisiterminal (II etapp)
  • Juurdepääs Muuga kaubaterminalile (II etapp)
  • Osa raudtee ehitustööst Leedus lõigul Kaunasest Leedu-Läti riigipiirini

Teises toetuslepingus investeeritakse lisaks 86,1 miljonit eurot Rail Baltica tehniliseks projekteerimiseks ja planeerimiseks – sealhulgas energiavarustuse ning liiklusjuhtimise allsüsteemide ettevalmistamiseks. Samuti kasutatakse Euroopa Liidu vahendeid kohalike rajatiste, piirkondlike jaamade ja Rail Baltica trassil olevate peatuste planeerimiseks ning projekteerimiseks, et uus raudteetrass hõlbustaks piirkondlike raudteeteenuste pakkumist Balti riikide vahel. Ühtlasi aitab rahastus katta maade omandamise protsessi erinevaid etappe kõigis Balti riikides, mis on koos projekteerimistöödega ehituse alustamise vältimatu eeldus.

Koos varem allkirjastatud toetuslepingutega on Rail Baltica projektile eraldatud Euroopa Liidust ja riiklikest vahenditest umbes 1,12 miljardit eurot.

09.12.2020