Muudatused RB Rail AS-i juhatuses

RB Rail AS-i nõukogu kinnitas 4. veebruaril Veiko Haavapuu lahkumise RB Rail AS-i finantsjuhi ja juhatuse liikme kohalt. Hr Haavapuu lahkub ettevõttest alates 14. märtsist, et jätkata karjääri erasektoris. 
 
„Rail Baltica projekt on 2021. aastal saavutanud uue taseme, jõudes ehitusfaasi kõigis kolmes Balti riigis. Ehitusmaterjalide esimesed koondhanked on välja kuulutatud ning kaasatud on maailmatasemel konsultandid ja projektipartnerid, mis võimaldab jätkata raudtee energeetika ja liiklusjuhtimise süsteemide arendamist. Oleme esitanud taotlused 2021. aasta Euroopa Ühendamise Rahastu projektikonkursile, tugevdanud ettevõttes finantskompetentsi ning teravdanud tähelepanu avaliku sektori vahendite läbipaistvale ja tulemustele orienteeritud kasutamisele kogu projekti ulatuses 2024. aastaks –suuremahuliste ehitustööde perioodi alguseks,” ütles Rail Baltica ühisettevõtte RB Rail AS-i tegevjuht ja juhatuse esimees Agnis Driksna. “Rail Baltica globaalse projekti nimel tänan RB Rail AS-i juhtkonda ja isiklikult Veikot tema panuse eest sellesse ainulaadsesse projekti ja soovin talle edu uutes ametialastes ettevõtmistes.” 

 „Hindan kõrgelt selle kiire ja dünaamilise projektiga töötavaid spetsialiste ning pean väärtuslikuks võimalust, mille projektimeeskond mulle usaldas. Pärast hoolikat kaalumist olen aga  otsustanud jätkata oma erialast karjääri erasektoris ning liitun ettevõttega, mis haakub paremini minu varasema töökogemusega jaekaubanduses,“ ütles Veiko Haavapuu. 

Lähiajal on plaanis avalikustada ka edasised lühi- ja pikaajalised sammud ning seni jätkab RB Rail AS-i juhatus tööd täisvõimekusega. 

08.02.2022