Milline Rail Baltica infrastruktuur tulevikus välja näeb?

Rail Baltica avalikustas plaanitavate taristuelementide esimesed visuaalid, tuues välja jalakäijate viaduktide ja tunnelite, müratõkete, tarade, loomade läbipääsude, muldkehade ning piirkondlike jaamade disaini. Rail Baltica digitaalse teabekeskuse uues osas on kõik oodatud uudistama, millised on plaanitavad taristuelemendid, kus neid kasutatakse ning kuidas kujundus ja visuaalne identiteet saavutati.

 

Infrastruktuurielementide visualiseerimine on osa suuremast projektist, mille viib ellu RB Rail AS koostöös Itaalia arhitektuuri- ja disainiettevõttega 3TI Progetti. Projekti käigus töötas 3TI Progetti välja kogu Rail Baltica taristu arhitektuuri-, haljastus- ja visuaalse identiteedi kujundamise juhendid. Juhised pakuvad ühtlustatud lahendusi taristuelementidele, mida rakendatakse kõigis kolmes Balti riigis.

 

Visuaalse identiteedi ettevalmistamise protsessi kaasati arvukalt sidusrühmi, et koguda ekspertteadmisi ja selgitada välja nende ootused Rail Baltica taristu visuaalsele väljanägemisele. Kohtumisi teostati nii arhitektide, maastikuarhitektide, ülikoolide ja raudteekäitajatega. Aga ka  kohalike omavalitsustega kõigis kolmes Balti riigis. Lisaks uuris RB Rail AS erinevate reisijagruppide, sealhulgas liikumispuudega inimeste, väikelaste vanemate ja eakate vajadusi, et tagada Rail Baltica taristule ligipääsetavus ning ohutus kõikidele reisijatele.

 

RB Rail AS tegevjuhi kohusetäitja Agnis Driksna ütles, et arhitektuuriliste ja visuaalsete suuniste eesmärk on anda raudtee projekteerijatele ning arhitektidele selged juhised, kuidas tagada raudteevõrgu kõigi elementide ühtne identiteet. “See oli väljakutseid pakkuv ülesanne, kuid tänaseks on meil õnnestunud ühtlustada erinevate riikide ootused ja ambitsioonid, et luua Rail Baltica taristu ühtne identiteet,” märkis Driksna.

09.12.2019