Kuulutati välja hange Rail Baltica taristu teavitatud asutuse teenuste osutamiseks

 

 

RB Rail AS soovib projekteerimis- ja ehitusetapis nimetada ühe teavitatud asutuse teenusepakkuja terve Rail Baltica raudteeliini ulatuses. Hanke võitnud teavitatud asutus hindab Rail Baltica raudteeäärset infrastruktuuri vastavalt koostalitluse tehnilises kirjelduses sätestatud nõuetele, mis sisaldab ka asjakohaste vastavustõendamise sertifikaatide väljatöötamist ja väljastamist.

 

Teenust osutava teavitatud asutuse peamine ülesanne Rail Baltica projektis on kontrollida raudteeäärse infrastruktuuri, energialahenduste ja signaalsüsteemide vastavust koostalitluse tehnilisele kirjeldusele.

 

RB Rail AS tehnilise juhi Mart Nielseni sõnul on teavitatud asutuse kaasamine projekti varajases staadiumis oluline samm selleks, et tagada Rail Baltica infrastruktuuri, energialahenduste ja signaalsüsteemide koostalitlusvõimelisus, ohutus ning katkematus. “Sõltumatu ja akrediteeritud organisatsioonina tagab teavitatud asutus selle, et Rail Baltica opereerimise käivitamiseks teostatavad tegevused oleksid vastavuses Euroopa koostalitluse tehnilise kirjeldusega,” ütles ta.

 

Hankemenetluse esimeses etapis esitatakse taotlus oma kvalifikatsiooni kinnitamiseks ja on avatud kuni 4. novembrini 2019.

 

Rail Baltica projekt on jõudnud projekteerimisfaasi ja projekteerimine toimub 411 kilomeetri ulatuses, moodustades ligi poole põhitrassi pikkusest. Lisaks on algatatud hanked projekteerimistöödele 233 kilomeetri ulatuses. Ühtlasi on kaks reisijateterminali Lätis – Riia keskraudteejaam ja Riia rahvusvaheline lennujaam – riikliku rakendusasutuse poolt projekteerimisel.

11.10.2019