Hakatakse juurutama Rail Baltica raudteetrassi ühist andmekeskkonda

Eesmärgiga juurutada ja rakendada ühist andmekeskkonda Rail Baltica ehitusteabe modelleerimise süsteemi jaoks, on RB Rail AS sõlminud lepingu ettevõttega Bentley Systems International Ltd. Tegemist on maailma ühe juhtiva tarkvaralahenduste pakkujaga. Rail Baltica projekti jaoks töötatakse välja, viiakse ellu ja seatakse ülesse pilvepõhine ühtne andmekeskkond, mida kasutatakse raudteeliini projekteerimis-, ehitus-, ja opereerimisfaasis. Viieks aastaks sõlmitud lepingu kogusumma ilma käibemaksuta on 1,224 miljonit eurot ja sisaldab tarkvara arendamist, elluviimist ning hooldust. Samuti litsensitasusid ja kasutajate koolitamist. Rahastus on eraldatud Euroopa Ühendamise Rahastu (CEF) eelarvest.

 

Hanke võitnud pakkumuse kogumaksumus koosneb pilvepõhiseset CDE konfiguratsioonist, selle seadistamisest ja kasutusele võtmisest, testimisetapist ning kasutajate koolitamisest. Lisaks tagab hanke võitja süsteemi litsenseerimise, toe ja hoolduse.

 

Hinnanguliselt tõuseb Rail Baltica ehitustegevuste tippajal süsteemi igapäevaste kasutajate arv 370-ni. Seda tulenevalt vajadusest vahetada ja uuendada projekti tehnilist dokumentatsiooni – sealhulgas projekteerimismudeleid, jooniseid ning muud tehnilist teavet. Arendatav süsteem vastab kõrgeimatele infotehnoloogilistele turvastandarditele, et tagada tehnilise dokumentatsiooni ja teabe kiire ning turvaline vahetamine kõigi osapoolte vahel.

 

RB Rail AS tegevjuht Timo Riihimäki toob välja, et Rail Baltica projekti digitaalsed lahendused on sama olulised kui taristuprojekti füüsiline infrastruktuur. „Ehitusteabe modelleerimise tarkvara kasutamine keeruliste raudteeprojektide juures tagab tõhusa koostöö inimeste, protsesside ja tehnoloogia vahel. See aitab minimeerida ümbertegemist, viivitusi ning ootamatuid kulusid,” märgib ta. Rail Baltica opereerimisfaasis varustab tarkvara vajaliku teabega hooldusettevõtteid ja taristuhaldureid, et tagada Rail Baltica katkematu, ohutu ning kuluefektiivne toimimine.

 

Hankest võttis kokku osa viis ettevõtet: Bentley Systems International Ltd; Civilpoint Oy; GRAITEC s.r.o., SUDOP BRNO spol. s.r.o ja PSS GRAITEC ühispakkumine; ASITE SOLUTIONS Ltd ning DCS Finland Oy koostöös Pirkanmaan Mittauspalvelu Oy-ga. Neist majanduslikult soodsaima pakkumise esitas Bentley Systems International Ltd.

 

Bentley Systems International annab tööd enam kui 3500 eksperdile kokku 170 riigis. Ettevõtte peakontor asub Pennsylvanias Ameerika Ühendriikides. Bentley Systems International on aidanud luua ja ellu viia lahendusi sellistele infrastruktuuri megaprojektidele nagu HS2 ning Crossrail.

21.10.2019