RB Rail AS pārstāvji tiekas ar vēstniekiem un diplomātiem

RB Rail AS pagaidu izpilddirektors Igns Degutis 2018. gada 10. oktobrī noturēja tikšanos ar Eiropas Ekonomiskās zonas valstu vēstniekiem un diplomātiem. Tikšanās galvenais mērķis bija informēt par Rail Baltica Globālā projekta virzību un jaunumiem.

16.10.2018

Auditori tiekas ar Rail Baltica kopuzņēmuma komandu, lai uzsāktu projekta auditu

Vakar, 9. oktobrī, Rail Baltica kopuzņēmumā notika tikšanās ar Baltijas valstu audita institūciju pārstāvjiem, kas uzsāks Rail Baltica projekta funkcionālo auditu. Tā ietvaros  vērtēs iekšējo sistēmu vadību, iepirkumu procedūras un projekta finansēšanas modeli. Auditu kopīgi veiks Latvijas Valsts kontrole,  Igaunijas Valsts kontrole un Lietuvas Valsts kontrole.

10.10.2018

RB Rail AS pagaidu izpilddirektora prioritāte – Rail Baltica detalizētā būvprojekta izstrāde

RB Rail AS padome pēc Baibas Rubesas atkāpšanās no amata, 2018. gada 27. septembrī, pagaidu izpilddirektora un valdes priekšsēdētāja amatā iecēla Ignu Deguti, kas strādājis par RB Rail AS finanšu direktoru un valdes locekli kopš 2017. Gada. RB Rail AS valdē pārējais sastāvs paliek nemainīgs ar Kasparu Rokenu operacionālā direktora un Martu Nīlsenu tehniskā direktora amatā.

03.10.2018

Katerinas Trautmanes, Ziemeļjūras-Baltijas TEN-T pamattīkla koridora koordinatores, paziņojums

“Kopuzņēmuma augšana no jaunuzņēmuma izmēra organizācijas līdz komandai, kurā strādā vairāk nekā 50 profesionāli darbinieki, vadot Rail Baltica projektu plānošanas un būvprojektēšanas posmos, ir ievērojams sasniegums,” ziņo Katerina Trautmane, Ziemeļjūras-Baltijas TEN-T pamattīkla koridora koordinatore. Lasi pilno viņas ziņojumu par izmaiņām Rail Baltica kopuzņēmuma RB Rail AS vadībā.

01.10.2018

RB Rail piedalās Jaunuzņēmumu kopienas forumā

12. septembrī Rīgā notika otrais Latvijas “Jaunuzņēmumu kopienas forums”, kurā piedalījās arī Kaspars Rokens, RB Rail valdes loceklis un operacionālais direktors. Pasākums tika organizēts kā daļa no “start-up” dienas 2018. Tā laikā K. Rokens klātesošajiem pastāstīja par Rail Baltica Globālo projektu un iespējām jaunuzņēmumiem un inovatoriem iesaistīties projekta tālākā attīstībā, kā arī diskutēja par jaunuzņēmumu lomu valsts attīstības un inovāciju veicināšanā.

14.09.2018

Igns Degutis 28. Polijas Ekonomikas forumā diskutē par transporta industrijas nākotni

2018. gada 5. septembrī, RB Rail AS finanšu direktors un valdes loceklis Igns Degutis piedalījās Ekonomikas forumā Kriņicā un tur notiekošajā paneļdiskusijā par transporta industrijas nākotni. Degutis norādīja, ka starptautiskā mērogā transporta industrijā vērojama tendence pārejai uz dzelzceļa transportu, jo, salīdzinot ar citiem transporta veidiem, tas ir ievērojami drošāks, ekoloģiski draudzīgāks un finansiāli izdevīgāks risinājums.

07.09.2018

Iecelta jauna RB Rail AS padome

RB Rail AS akcionāri Rail Baltic Estonia OU, Eiropas dzelzceļa līnijas SIA un Rail Baltica statyba UAB apstiprinājuši jaunu padomi, kurā iekļauti Rīa Sillave, Rail Baltic Estonia OU valdes priekšsēdētāja, Edvīns Bērziņš, Latvijas dzelzceļš VAS valdes priekšsēdētājs, Anti Mopels, Rail Baltic Estonia OU padomes loceklis, Karolis Sankovskis, Rail Baltica statyba UAB izpilddirektors, Vineta Rudzīte, Latvijas dzelzceļš VAS juridiskās direktores vietniece administratīvajos jautājumos un Prezidentu padomes sekretariāta vadītāja, un Roms Šveds, ANO Espoo konvencijas ieviešanas komitejas priekšsēdētājs.

21.08.2018

Parakstīts trešais Rail Baltica Globālā projekta CEF līdzfinansējuma līgums

2018. gada 13. jūlijā Eiropas Inovācijas un tīklu izpildaģentūra (INEA – Innovation and Networks Executive Agency), trīs Baltijas valstu kopuzņēmums RB Rail AS, Igaunijas Republikas Ekonomikas un Komunikāciju ministrija, Latvijas Republikas Satiksmes ministrija un Lietuvas Republikas Transporta un Komunikāciju ministrija parakstīja Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) līdzfinansējuma līgumu Rail Baltica dzelzceļa līnijas infrastruktūras būvniecībai. Kopējā līguma vērtība ir gandrīz 130 miljoni eiro no kuriem CEF ieguldījums sasniegs 110 miljonu eiro, kas ir 85% no visiem attiecināmajiem izdevumiem.

18.07.2018

Izziņots iepirkums par arhitektūras, ainavu plānošanas un vizuālās identitātes vadlīniju Rail Baltica dzelzceļa projektēšanai izstrādi

Triju Baltijas valstu kopuzņēmums RB Rail AS izziņojis publisku iepirkumu “Arhitektūras, ainavu plānošanas un vizuālās identitātes vadlīniju Rail Baltica dzelzceļa projektēšanai izstrāde”, kā rezultātā tiks izstrādātas vienotas projektēšanas vadlīnijas visai Rail Baltica dzelzceļa trasei. Lai pārliecinātos, ka projekta vadlīniju izstrādē ņemtas vērā Baltijas valstu sabiedrības vajadzības, to izstrādes procesā paredzēts iesaistīt dažādu ieinteresēto pušu pārstāvjus, piemēram, arhitektu un plānotāju asociācijas, universitātes, sociālos partnerus, kā piemēram, nevalstiskās organizācijas, kas pārstāv cilvēku ar invaliditāti, pensionāru un ģimeņu intereses. Iepirkumu dokumentācijas iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz šī gada 30. jūlijam

13.06.2018

Kopuzņēmums izsludina atklātu konkursu Rail Baltica elektrifikācijas iepirkuma un ieviešanas stratēģijas izstrādei

Baltijas valstu kopuzņēmums RB RAIL AS izsludinājis atklātu konkursu “Rail Baltica enerģijas apgādes apakšsistēmas iepirkuma un ieviešanas stratēģija”, ar identifikācijas nr. RBR 2018/8. Lai veicinātu dzelzceļa savienojamību, savietojamību un izmaksu efektivitāti visā tā garumā, Baltijas valstis uzticējušas kopuzņēmumam izstrādāt nozīmīgu dzelzceļa infrastruktūras elementu – enerģijas apgādes apakšsistēmu – konsolidētā veidā visam Rail Baltica projektam Baltijas valstīs. Šī nozīmīgā pētījuma ietvaros tiks radīts vienots elektrifikācijas risinājums Rail Baltica dzelzceļa līnijai visā tās garumā. Ieinteresētie piegādātāji aicināti iesniegt savus priekšlikumus līdz 2018. gada 4. jūlijam, izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmu.

29.05.2018

Izsludināts otrais Rail Baltica dzelzceļa līnijas būvprojekta iepirkums Latvijā

Turpinot ieviest Rail Baltica Globālā projekta būvprojektēšanas fāzes aktivitātes, Baltijas valstu kopuzņēmums RB RAIL AS ir izsludinājis nākamo iepirkuma konkursu. Iepirkums “Būvprojektēšanas darbi un autoruzraudzība jaunam sliežu ceļam posmā Vangaži–Salaspils–Misa”, kas veidos 60 km no jaunās dzelzceļa līnijas, tiek veikts Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas interesēs. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš iepirkumam ir 2018. gada 18. jūnijs. 

17.05.2018