Ühisettevõte esitles Rail Balticat Hiina äriringkonnale

18. oktoobril toimus Riias ärikohtumine, mis oli pühendatud Hiina ja Läti investeerimisvõimalustele infrastruktuuri arendamisel. Kohal viibisid esindajad Läti transpordisektorist ja Hiina äriettevõtetest. Ürituse eesmärgiks oli anda ülevaade turu olukorrast mõlemas riigis ja arutleda koostöö võimaluste üle.

 

Rail Baltica projekti esitles RB Rail AS äriarendusejuht Kaspars Briškens, kes kirjeldas oma ettekandes uue majanduskoridori arendamise tähtsust Põhja-Euroopas. Sealjuures tõi ta välja Rail Baltica olulise rolli transpordiühenduste loomisel olemasoleva Euroopa raudteevõrgustiku ja Arktika koridori vahel. Samuti on taristuprojekt oluline osa uuest planeeritavast Siiditeest, mis läbi laevateede ühendaks Hiina Euroopaga.

 

Kaspars Briškensi sõnul hindab Rail Baltica meeskond Hiina äriringkonna huvi Balti riikide suurprojekti vastu. “Rahvusvahelise eestvedajana kiirraudteede arendamises on Hiina suurepärane näide sellest, kuidas kaasaegne infrastruktuur kujundab majandusgeograafiat, edendab jätkusuutlikku arengut ning tagab enneolematud liikumisvõimalused ja ühendatuse,” märgib Briškens.  

 

 

19.10.2018