Poola/Leedu riigipiir – Kaunas – RRT Palemonas” uuendamine, RBR 2017/2

Avaldatud: 01.02.2017
Lõppenud: 03.05.2017
Hankelepingu võitja: Ardanuy Ingenieria, S.A.

Käesolev pakkumine on väljastatud inglise keeles. Et tutvuda hankekorra ja sellealase uusima teabega, palun minge pakkumust käsitlevale veebilehele inglise keeles.