Riia Sillave kinnitati RB RAIL AS-i nõukogu esimeheks

RB RAIL AS-i aktsionärid – OÜ Rail Baltica Estonia, SIA Eiropas Dzelzceļa Līnijas ning UAB Rail Baltica Statyba – kinnitasid 15. jaanuaril 2018 uue nõukogu järgmiste liikmetega: Riia Sillave, Rail Baltica Estonia tegevjuht, Latvijas Dzelzceļš VAS-i juhatuse esimees Edvīns Bērziņš, Rail Baltica Estonia OÜ nõukogu liige Anti Moppel, UAB Rail Baltica Statyba tegevjuht Karolis Sankovski, Latvijas Dzelzceļš VAS-i aseõigusdirektor haldusküsimustes ja esimeeste nõukogu sekretariaadi juhataja Vineta Rudzīte ning UAB Lietuvos Geležinkeliai Rail Baltica koordineerimisosakonna juht Arenijus Jackus. Baltikumiülese ühisettevõtte eesistujariik on 2018. aastal Eesti.

 

Eesti omanik otsustas tagasi kutsuda ühe oma esindaja Indrek Orava ning tema asemele RB RAIL AS-i nõukogusse nimetada Riia Sillave. Sellest tulenvalt tuli kutsuda tagasi kogu nõukogu ning uus ametisse nimetada. 

 

Nõukogu nimetas RB RAIL AS-i nõukogu esimehe ametikohale Riia Sillave ning kinnitas RB RAIL AS-i nõukogu aseesimeesteks Edvīns Bērziņši ja Karolis Sankovski.

 

RB RAIL AS-i nõukogu uue esimehena märgib Riia Sillave, et nõukogu peamine eesmärk on toetada ettevõtte tegevust nii, et Rail Baltica raudtee valmiks õigeks ajaks ning ettenähtud finantsperioodi jooksul. „Mul on hea meel, et kõik kolm Balti riiki on ettevalmistavas faasis head koostööd teinud. RB Raili nõukogu eesistumise ajal keskendun ennekõike projekti tehnilise külje arengule,“ rõhutas R. Sillave.

 

Nõukogu koosneb kuuest liikmest – iga aktsionär esitab kaks liiget. Nõukogu liikmed nimetatakse ametisse kolmeks aastaks. Aktsionäride leping näeb ette, et nõukogu esimees vahetub roteeruvalt igal aastal ühisettevõtte teise liikmesriigi esindaja vastu. 2018. aastal on eesistujariik Eesti.

 

Riia Sillave taust

Riia Sillave on ettevõtte Rail Baltic Estonia – üks kolmest Rail Baltica projekti teostavast ettevõttest – tegevjuht. Tema laialdased teadmised projektijuhtimise alal pärinevad Greenfield BCTMP tselluloositehase AS-i Estonian Cell tegevuse käimalükkamisest 2006. aastal. See oli tolle aasta suurim välisinvesteering Eestisse. Sillave oli selle ettevõtte esimene töötaja ning juhatuse liige. Aastatel 2012–2017 töötas ta AS-i Estonian Cell aktsionäri peakorteris, suure paberimassi- ja paberitootmise ning -müügi kontserni Heinzel grupi finantsjuhina. Oma karjääri alguses, aastatel 1997–2004, töötas ta ka Saksa autotööstusettevõtte Webasto Thermosysteme GmbH peakontori kontrolliosakonna juhina Müncheni lähedal Stockdorfis Saksamaal. Tulles tagasi kodumaale, liitus ta Rail Baltica projektiga 2017. aasta detsembris ning alates 2018. aastast on ta ühtlasi RB Rail AS-i nõukogu esimees.

Riia Sillave on omandanud diplomi ärijuhtimise alal Ludwig-Maximilians-Universitätis Münchenis Saksamaal.

 

29.01.2018