RB Rail AS nõukogu määrab ajutise tegevjuhi

27. septembril, 2018 määras RB Rail AS nõukogu ettevõtte ajutiseks tegevjuhiks finantsjuhi ja juhatuse liikme Ignas Degutise. Otsus järgnes RB Rail AS tegevjuhi ja juhatuse esinaise Baiba Rubesa tagasiastumisele.

 

Degutise sõnul on ühisettevõttel RB Rail AS suur potentsiaal kiirendada projekti arengukäiku. „RB Rail AS jätkab tööd täisvõimsusega ning keskendub raudtee kõikide osade üksikasjalike tehniliste juhiste arendamisele. Lisaks soovime võimalikult kiiresti lõpule viia Rail Baltica pikaajalise äri-, tegevus-, ja taristuhaldamise kavad, mis määravad projekti edu tulevikus,” lisab Degutis.

 

Ajutise tegevjuhi sõnul töötab RB Rail jätkuvalt projektile pikaajalisema rahastuse võimaldamise suunas ja otsib lahendusi, et koostada ühisettevõttele jätkusuutlik eelarve järgnevaks kaheks aastaks.

 

Degutis lisab, et Rubesa märkimisväärset panust projekti arengusse tegevjuhina selle ellukutsumisest alates hinnatakse kõrgelt. „Nende aastate jooksul on ta suutnud üles ehitada motiveeritud ja laialdaste teadmistega professionaalse meeskonna. Samuti luua tõhusa ja läbipaistva organisatsiooni ning hangete teostamise struktuuri,” ütleb ta.

 

Rail Baltica projekteerimise faasiga on alustatud kõigis kolmes Balti riigis. Lisaks ratifitseerisid Eesti, Läti ja Leedu parlamendid 2017. aastal riikidevahelise kokkuleppe, millega kinnitati pikaajalist pühendumust Rail Baltica projekti arendamisele. Samuti on allkirjastatud kolmas Euroopa Ühendamise Rahastu (CEF) toetusleping, mille väärtuseks on enam kui 800 miljonit eurot.

 

Ignas Degutis on majandusspetsialist, kellel on laiaulatuslikud kogemused finantshalduse, sh riigi majanduse jaoks strateegilise tähtsusega projektide teostatavusuuringute koostamise, rahastamiskavade ja lepingualaste läbirääkimiste vallas. Degutis ühines RB Rail ASi meeskonnaga kui finantsjuht ning nimetati juhatuse liikmeks 24. aprillil 2017. Tal on bakalaureuse- ja magistrikraad finantsökonoomikas.

27.09.2018