Rail Baltica tiim kohtus Strasbourgis projekti toetusgrupiga “Friends of Rail Baltica”

24. oktoobril toimus Strasbourgis, Prantsusmaal kohtumine Euroopa Parlamendi liikmete moodustatud Rail Baltica toetusgrupi “Friends of Rail Baltica”, TEN-T programmi Põhjamere-Läänemere koridori koordinaatori Pr. Catherine Trautmanni ja Rail Baltica projekti esindajate vahel. Kohal viibisid Rail Baltica ühisettevõtte ajutine tegevjuht Ignas Degutis, Eesti majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi transpordi asekantsler Ahti Kuningas, Läti transpordiministeeriumi riigisekretäri asetäitja Dins Merirands ning Leedu transpordi- ja kommunikatsiooniministeeriumi aseminister Ričardas Degutis. Samuti pöördusid toetusgrupi poole aseriigisekretär Andrzej Bittel ning Jakub Kapturzak Poola infrastruktuuri- ja ehitusministeeriumist ning Poola riikliku raudtee PKP S.A. Belgia esinduse juht Tomasz Lachowics.

 

Ettepaneku kohtumiseks tegi Lätit esindav Euroopa Parlamendi liige Roberts Zīle ning sellest võtsid osa Balti riikide, Soome, Poola ja Saksamaa esindajad. Kohtumine pakkus võimalust heita pilk Rail Baltica projekti arengule ning arutada olulisemaid probleeme, mis ilmnenud nii globaalsel kui riiklikul tasandil. Seda eesmärgiga tagada kiirus ja tõhusus projekti elluviimisel.

 

Euroopa Parlamendi saadikud juhtisid tähelepanu ELi mitmeaastase finantsraamistiku ja Euroopa Ühendamise Rahastu käimasolevate läbirääkimiste laiemale kontekstile, tuues välja Rail Baltica projekti märkimisväärne edasiminek ja edusammud. Samuti hindasid nad süvenevat koostööd Poola ja Soomega.

 

 

25.10.2018