Kuulutati välja esimesed Rail Baltica raudteeliini detailse projekteerimise hanked

Välja on kuulutatud esimesed Eesti ja Leedu raudteeliini põhi- ja tööprojekti koostamise hanked, mille teostamisega liigutakse Rail Baltica projekti detailsema projekteerimise faasi. Kolme Balti riigi ühisettevõte AS RB RAIL kuulutas välja konkursid hangete „Rail Baltica Pärnu-Rapla lõigu raudtee projekteerimine ning ehitusaegse autorijärelevalve teostamine.“ ning „Rail Baltica Kaunas-Ramygala lõigu raudtee projekteerimine ning ehitusaegse autorijärelevalve teostamine.“ osutajate leidmiseks.

 

Hanked viiakse läbi Eesti Vabariigi Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Leedu Vabariigi Transpordi- ja Kommunikatsiooniministeeriumi nimel. Kummagi hanke pakkumuste esitamiste tähtaeg on 29. jaanuar 2018.

 

„Võime tunnistada, et oleme kolmes Balti riigis jõudnud Rail Baltica projekti projekteerimisetappi. Eelmisel aastal alustasime projekteerimisnormide ettevalmistamisega, Eiropas Dzelzceļa līnijas kuulutas välja Läti reisijateterminalide projekteerimise hanke, tegelesime Balti riikide esialgse konsolideeritud tehnilise projektiga ja 2017. aasta lõpus kuulutasime välja esimesed tööprojekti koostamise hanked. Need kaks konkurssi on vaid mõned paljudest eesolevatest raudteeliinide projekteerimishangetest, mis enne 2022. aastat ellu viiakse,“ ütles ASi RB RAIL vaneminsener Jean-Marc Bedmar.

 

„Eesti jaoks on oluline, et Rail Baltica tehniline projekt on kogu liini ulatuses teostatud samasugusel professionaalsel tasemel, võttes arvesse kohalikke tingimusi. Planeerimis- ja eelprojekteerimisetapis viidi Eestis läbi laiaulatuslikud uuringud ning pöörati suurt tähelepanu sellele, et uus raudtee oleks mugav ja ohutu nii rongireisijatele kui ka läheduses viibijatele. See on projekti jaoks oluline verstapost, mis märgib projekteerimisetapi algust,“ rääkis Eesti Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi transpordiosakonna asekantsler Ahti Kuningas.

 

Konkursid koosnevad kahest järgmisest etapist: (1) kandidaatide valimine, kes kutsutakse esitama ettepanekut konkursi teise etappi, ja (2) ettepanekut esitama kutsutud kandidaatide ettepanekute hindamine ning lepingu sõlmimise õiguse andmine. Üksikasjalik teave hangitavate teenuste ulatuse kohta antakse konkursi esimesesse etappi kvalifitseerunud kandidaatidele.

Nende hangete eesmärgiks on teostada uuel standardse rööpmelaiusega kaherööpmelise elektrifitseeritud reisijate- ja kaubaveo kiirraudtee Rail Baltica Pärnu-Rapla ning Kaunas-Ramygala lõikude muldkeha,  pealisehitise ning seotud tsiviilehitiste ehitusprojekt, samuti ehitusaegne autorijärelevalve.

 

Täpsemat teavet konkursside, sealhulgas hanke kirjelduste kohta leiate aadressilt http://railbaltica.org/tenders/. Asjakohane kontaktisik üksikasjaliku teabe jagamiseks hangete korralduslike aspektide kohta on juhtiv hankespetsialist Mārtiņš Blaus (+371 28118533, martins.blaus@railbaltica.org). Avaliku konkursi sisuga seotud küsimustes pöörduge uue Pärnu-Rapla liini ehituse projekteerimise ja projekteerimise järelevalveteenuste konkursi osas Eesti projektieksperdi Karmo Kõrveki (+372 53423015, karmo.korvek@railbaltica.org) poole ja uue Kaunas-Ramygala liini ehituse projekteerimise ja projekteerimise järelevalveteenuste konkursi osas projektiekspert Antanas Šnirpūnase (+370 6933 0456, antanas.snirpunas@railbaltica.org) poole.

 

Taotlused tuleb esitada elektrooniliselt, kasutades e-pakkumiste süsteemi pakutavaid vahendeid, mis on kättesaadavad aadressil https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/9766, https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/9772 .

09.01.2018