Personāla vadības tiešsaistes sistēmas piegāde un ieviešana, RBR 2020/1

Izsludināts: 09.04.2020
Slēgts: 15.05.2020
Tiesības slēgt līgumu: Izbeigts bez rezultātiem

Pasūtītājs akciju sabiedrība RB Rail AS, juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 8-7, Rīga, LV-1010, Latvija, izsludina iepirkumu „ Personāla vadības tiešsaistes sistēmas piegāde un ieviešana”.

Iepirkuma identifikācijas Nr. RBR 2020/1.

Piemērojamais CPV kods ir: 72200000-7 (Programmatūras izstrādes un konsultāciju pakalpojumi).

Iepirkuma priekšmets tiek līdzfinansēts, izmantojot Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu (CEF).

Iepirkums tiek organizēts saskaņā ar Latvijas Publisko iepirkumu likuma 9.pantu.

Iepirkuma priekšmets 

Iepirkuma priekšmets ir personāla vadības tiešsaistes sistēmas piegāde un ieviešana saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Nolikuma 2. pielikums). 

 

Iepirkuma dokumentu pieejamība

Iepirkuma nolikums ar tā pielikumiem ir pieejams E-iepirkumu publicēšanas sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/36284 un pasūtītāja mājas lapā  https://www.railbaltica.org/tenders/. Iepirkuma noteikumi ir pieejami bez maksas.

 

Piedāvājumu iesniegšana

Piedāvājumus iesniedz elektroniski, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmā pieejamos rīkus, kas pieejami vietnē  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/36284 līdz 2020.gada 5.maijam, plkst. 11:00.

Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem iepirkuma nolikuma prasībām un tiks noraidīti.

 

Piedāvājumu atvēršana

Piedāvājumi tiks atvērti EIS e-konkursu apakšsistēmā 2020.gada 5.maija, plkst. 11:00. Piedāvājumu atvēršanai var sekot līdzi EIS e-konkursu apakšsistēmā.

 

Pasūtītāja kontaktpersona

Nataļja Vjatkina, iepirkumu speciāliste-juriste, tālrunis: +371 29817419, e-pasta adrese: natalja.vjatkina@railbaltica.org.

 

 Iepirkuma dokumenti (Lejupielādējami)

  1. Iepirkuma „Personāla vadības tiešsaistes sistēmas piegāde un ieviešana” nolikums (lejupielādēt).
  2. Iesniegto finanšu piedāvājumu apkopojums, 05.05.2020.(download).
  3. Lēmums,15.05.2020. (download).