Personāla atlases pakalpojumi, RBR 2021/27

Izsludināts: 16.03.2022
Slēgts: 10.10.2022
Tiesības slēgt līgumu: In Part No 1 - Linum Consult Ltd; In Part No 2 - Partnership between SIA "ASTRAL Executive Search", UAB “VACATIO”, OÜ “RAMATO VARA”

Atklāts konkurss “Personāla atlases pakalpojumi” (id. N. RBR 2021/27)

Pasūtītājs, akciju sabiedrība RB Rail AS, juridiskā adrese: Satekles iela 2b, Rīga, LV-1050, Latvija, izsludina atklātu konkursu “Personāla atlases pakalpojumi”, id. Nr. RBR 2021/27.

Atklāta konkursa identifikācijas Nr. RBR 2021/27.

Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 2 (divās) daļās:

Daļa Nr. 1 “Personāla atlases pakalpojumi – Eiropas Savienība/Eiropas Ekonomikas zona”

Daļa Nr. 2 “Personāla atlases pakalpojumi – Baltijas valstis (Latvija, Lietuva, Igaunija)”

Piemērojamais priekšmeta CPV kods abām daļām: 79600000-0 (Personāla atlases pakalpojumi).

Iepirkuma priekšmets tiek līdzfinansēts izmantojot Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu (CEF).

Iepirkums tiek organizēts saskaņā ar Latvijas Publisko iepirkumu likumā noteikto kārtību.

Atklāts konkurss tiek veikts, izmantojot E-Iepirkumu sistēmu –https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier, kas ir apakšsistēma Elektronisko iepirkumu sistēmai. 

Lai pieteiktos šim atklātam konkursam, ieinteresētajam piegādātājam ir jāreģistrējas E-iepirkumu sistēmā, iesniedzot Pretendenta Elektronisko iepirkumu sistēmas reģistrācijas dokumentus (ja Pretendents nav reģistrēts Elektronisko iepirkumu sistēmā) Valsts reģionālās attīstības aģentūrā (informāciju skatiet šeit: http://www.railbaltica.org/procurement/e-procurement-system/).

Atklāta konkursa priekšmets

Iepirkums tiek organizēts, lai iegādātos pakalpojumu sniedzēju, kurš nodrošinātu darbā pieņemšanas procesa vadīšanu “RB Rail” vārdā. Pakalpojumi jāsniedz saskaņā ar tehnisko specifikāciju  1. daļai “Personāla atlases pakalpojumi – Eiropas Savienība/Eiropas Ekonomikas zona” (nolikuma pielikums Nr. 1) un 2. daļai “Personāla atlases pakalpojumi – Baltijas valstis (Latvija, Lietuva, Igaunija)” (nolikuma pielikums Nr. 2).

Atklāta konkursa dokumentu pieejamība

Atklāta konkursa nolikums ar tā pielikumiem ir pieejams E-iepirkumu publicēšanas sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/74506 un pasūtītāja mājas lapā  http://www.railbaltica.org/tenders/ (skatīt sadaļu “Atklāta konkursa dokumenti” zemāk). Iepirkuma noteikumi ir pieejami bez maksas.

Piedāvājumu iesniegšana

Piedāvājumus iesniedz elektroniski, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmā pieejamos rīkus, kas pieejami vietnē https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/74506  līdz 2022.gada 29.aprīlim, plkst. 15:00 (Laika josla EEST, Rīga (Latvija).

Tikai tie piedāvājumi, kas iesniegti izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmu tiks pieņemti un novērtēti dalībai atklātā konkursā. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem atklāta konkursa nolikuma prasībām un tiks noraidīti.

Piedāvājums jāiesniedz rakstiski angļu vai latviešu valodā (ja iesniegts latviešu valodā, kopā ar piedāvājumu ir jāiesniedz piedāvājuma tulkojums angļu valodā).

Piedāvājumu atvēršana

Piedāvājumi tiks atvērti EIS e-konkursu apakšsistēmā 2022.gada 29.aprīlī, plkst. 15:00 (Laika josla EEST, Rīga (Latvija). Piedāvājumu atvēršanai var sekot līdzi EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Pasūtītāja kontaktpersona

Žaneta Podniece, iepirkumu speciāliste, tālrunis: +371 29356405, e-pasta adrese: [email protected].

Iepirkuma dokumenti (Lejupielādējami)

 1. Atklāta konkursa “Personāla atlases pakalpojumi” nolikums ar pielikumiem Angļu valodā (Lejuplādēt).
 2. Atklāta konkursa “Personāla atlases pakalpojumi” nolikums ar pielikumiem Latviešu valodā (tikai informatīviem nolūkiem) (Lejuplādēt).
 3. Atklāta konkursa “Personāla atlases pakalpojumi” nolikums ar pielikumiem ar pielikumiem ar 30.03.2022. grozījumiem Angļu valodā (Lejuplādēt).
 4. Atklāta konkursa “Personāla atlases pakalpojumi” nolikums ar pielikumiem ar 30.03.2022. grozījumiem Latviešu valodā (tikai informatīviem nolūkiem (Lejuplādēt).
 5. Līguma projekts (Lejuplādēt).
 6. Atbildes uz ieinteresētā piegādātāja uzdotajiem jautājumiem, 04.04.2022. (Lejuplādēt).
 7. Atklāta konkursa “Personāla atlases pakalpojumi” nolikums ar pielikumiem ar pielikumiem ar 07.04.2022. grozījumiem Angļu valodā (Lejuplādēt).
 8. Atklāta konkursa “Personāla atlases pakalpojumi” nolikums ar pielikumiem ar 07.04.2022. grozījumiem Latviešu valodā (tikai informatīviem nolūkiem (Lejuplādēt).
 9. Līguma projekts ar 07.04.2022. grozījumiem (Lejuplādēt).
 10. Atbildes uz ieinteresētā piegādātāja uzdotajiem jautājumiem, 08.04.2022. (Lejuplādēt).
 11. Atbildes uz ieinteresētā piegādātāja uzdotajiem jautājumiem, 20.04.2022. (Lejuplādēt).
 12. Pretendentu iesniegto finanšu piedāvājumu apkopojums, 29 April 2022 (download), Izvērsts pretendentu iesniegto finanšu piedāvājumu apkopojums, 29 April 2022 (download).
 13. Noslēguma ziņojums, 25.07.2022 (Lejuplādēt)
 14. Līgums daļā Nr.2, 21.09.2022. (Lejuplādēt).
 15. Līgums daļā Nr.1, 20.09.2022. (Lejuplādēt).