Kafijas automātu noma un automātos izmantojamo produktu piegāde, RBR 2021/7

Izsludināts: 01.04.2021
Slēgts: 03.06.2021
Tiesības slēgt līgumu: King Coffee Service SIA

Pasūtītājs akciju sabiedrība RB Rail AS, juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 8-7, Rīga, LV-1010, Latvija, izsludina iepirkumu „Kafijas automātu noma un automātos izmantojamo produktu piegāde”.

Iepirkuma identifikācijas Nr. RBR 2021/7.

Piemērojamais CPV kods ir: 39711310-5 (Elektriskie kafijas aparāti), 15861000-1(kafija).

Iepirkuma priekšmets tiek līdzfinansēts, izmantojot Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu (CEF).

Iepirkums tiek organizēts saskaņā ar Latvijas Publisko iepirkumu likuma 9.pantu.

Iepirkuma priekšmets 

Iepirkuma priekšmets ir kafijas automātu noma un automātos izmantojamo produktu piegāde RB Rail AS darbinieku vajadzībām saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Nolikuma 2. pielikums). 

 

Iepirkuma dokumentu pieejamība

Iepirkuma nolikums ar tā pielikumiem ir pieejams E-iepirkumu publicēšanas sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/54164 un pasūtītāja mājas lapā  http://www.railbaltica.org/tenders/. Iepirkuma noteikumi ir pieejami bez maksas.

 

Piedāvājumu iesniegšana

Piedāvājumus iesniedz elektroniski, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmā pieejamos rīkus, kas pieejami vietnē  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/54164 līdz 2021.gada 16. aprīlim, plkst. 14:00.

Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem iepirkuma nolikuma prasībām un tiks noraidīti.

Piedāvājumu atvēršana

Piedāvājumi tiks atvērti EIS e-konkursu apakšsistēmā 2021.gada 16. aprīlī, plkst. 14:00. Piedāvājumu atvēršanai var sekot līdzi EIS e-konkursu apakšsistēmā.

 

Pasūtītāja kontaktpersona

Nataļja Vjatkina, iepirkumu speciāliste-juriste, tālrunis: +371 29817419,  

e-pasta adrese: natalja.vjatkina@railbaltica.org.

 

 Iepirkuma dokumenti (Lejupielādējami)

  1. Iepirkuma „Kafijas automātu noma un automātos izmantojamo produktu iegāde” nolikums (lejupielādēt).
  2. Atbildes uz jautājumiem, 12.04.2021. (lejupielādēt).
  3. Finanšu piedāvājumu apkopojums, 16.04.2021. (lejupielādēt).
  4. Ziņojums, 07.05.2021. (lejupielādēt).
  5. Līgums, 03.06.2021. (lejupielādēt).