Biroja mēbeļu piegāde un uzstādīšana RB Rail AS birojam Origo One ēkā, Rīgā, RBR 2021/24

Izsludināts: 17.09.2021
Slēgts: 21.10.2021
Tiesības slēgt līgumu: SIA "Dzintarkalni 21"

Pasūtītājs akciju sabiedrība RB Rail AS, juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 8-7, Rīga, LV-1010, Latvija, izsludina iepirkumu “Biroja mēbeļu piegāde un uzstādīšana RB Rail AS birojam Origo One ēkā, Rīgā” (turpmāk – Iepirkums).

Iepirkuma identifikācijas Nr. RBR 2021/24.

Piemērojamais CPV kods ir: 39130000-2 (Biroja mēbeles).

Iepirkuma priekšmets tiek līdzfinansēts, izmantojot Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu (CEF).

Iepirkums tiek organizēts saskaņā ar Latvijas Publisko iepirkumu likumu.

Iepirkums tiek veikts, izmantojot E-Iepirkumu sistēmu –https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier, kas ir apakšsistēma Elektronisko iepirkumu sistēmai. 

Lai pieteiktos Iepirkumam, ieinteresētajam piegādātājam ir jāreģistrējas E-iepirkumu sistēmā, iesniedzot Pretendenta Elektronisko iepirkumu sistēmas reģistrācijas dokumentus (ja Pretendents nav reģistrēts Elektronisko iepirkumu sistēmā) Valsts reģionālās attīstības aģentūrā (informāciju skatiet šeit: http://www.railbaltica.org/procurement/e-procurement-system/).

Iepirkuma priekšmets 

Iepirkuma priekšmets ir Biroja mēbeļu piegāde un uzstādīšana RB Rail AS birojam Origo One ēkā, Rīgā, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (2.pielikums).

 

Iepirkuma dokumentu pieejamība

Iepirkuma nolikums ar tā pielikumiem ir pieejams E-iepirkumu publicēšanas sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/63487  un pasūtītāja mājas lapā  http://www.railbaltica.org/tenders/ (skatīt sadaļu “Iepirkuma dokumenti” zemāk). Iepirkuma noteikumi ir pieejami bez maksas.

 

Piedāvājumu iesniegšana

Piedāvājumus iesniedz elektroniski, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmā pieejamos rīkus, kas pieejami vietnē  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/63487  līdz 2021.gada 27. septembra, plkst. 15:00.

Tikai tie piedāvājumi, kas iesniegti izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmu tiks pieņemti un novērtēti dalībai Iepirkumā. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Iepirkuma nolikuma prasībām un tiks noraidīti.

 

Pasūtītāja kontaktpersona

Ieva Fogele, Iepirkumu speciāliste, tālrunis: +371 27811589,  

e-pasta adrese: Ieva.Fogele@railbaltica.org.

Iepirkuma dokumenti (Lejupielādējami)

  1. Iepirkuma “Biroja mēbeļu piegāde un uzstādīšana RB Rail AS birojam Origo One ēkā, Rīgā” nolikums ar pielikumiem (download).
  2. Atbildes uz ieinteresētā piegādātāja jautājumiem Nr. 1 (download).
  3.  Atbilde uz ieinteresētā piegādātāja jautājumiem Nr. 2 (download).
  4. Finanšu piedāvājumu apkopojums (download). 
  5. Lēmums (download).
  6. Līgums 21.10.2021. (download).