Audiovizuālā aprīkojuma piegāde un uzstādīšana, RBR 2021/26

Izsludināts: 11.10.2021
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 28.10.2021

Pasūtītājs akciju sabiedrība RB Rail AS, juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 8-7, Rīga, LV-1010, Latvija, izsludina atklātu konkursu „Audiovizuālā aprīkojuma piegāde un uzstādīšana” (turpmāk – Atklāts konkurss).

Atklāta konkursa identifikācijas Nr. RBR 2021/26.

Piemērojamie CPV kodi ir: 32321200-1 (Audiovizuālās iekārtas), 32321300-2 (Audiovizuālie piederumi).

Atklāta konkursa priekšmets tiek līdzfinansēts, izmantojot Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu (CEF).

Atklāts konkurss tiek organizēts saskaņā ar Latvijas Publisko iepirkumu likumu.

Atklāts konkurss tiek veikts, izmantojot E-Iepirkumu sistēmu –https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier, kas ir apakšsistēma Elektronisko iepirkumu sistēmai. 

Lai pieteiktos Atklātam konkursam, ieinteresētajam piegādātājam ir jāreģistrējas E-iepirkumu sistēmā, iesniedzot Pretendenta Elektronisko iepirkumu sistēmas reģistrācijas dokumentus (ja Pretendents nav reģistrēts Elektronisko iepirkumu sistēmā) Valsts reģionālās attīstības aģentūrā (informāciju skatiet šeit: http://www.railbaltica.org/procurement/e-procurement-system/).

Atklāta konkursa priekšmets 

Atklāta konkursa priekšmets ir Audiovizuālā aprīkojuma piegāde un uzstādīšana saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Nolikuma 2. pielikums). 

 

Atklāta konkursa dokumentu pieejamība

Atklāta konkursa nolikums ar tā pielikumiem ir pieejams E-iepirkumu publicēšanas sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/63861  un pasūtītāja mājas lapā  http://www.railbaltica.org/tenders/ (skatīt sadaļu “Iepirkuma dokumenti” zemāk). Atklāta konkursa nolikums ir pieejams bez maksas.

 Piedāvājumu iesniegšana

Piedāvājumus iesniedz elektroniski, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmā pieejamos rīkus, kas pieejami vietnē  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/63861  līdz 2021.gada 28. oktobrī, plkst. 15:00.

Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Atklāta konkursa nolikuma prasībām un tiks noraidīti.

Piedāvājumu atvēršana

Piedāvājumi tiks atvērti EIS e-konkursu apakšsistēmā 2021.gada 28. oktobrī, plkst. 15:00. Piedāvājumu atvēršanai var sekot līdzi EIS e-konkursu apakšsistēmā.

 Pasūtītāja kontaktpersona

Ieva Fogele, Iepirkumu speciāliste, tālrunis: +371 27811589,  

e-pasta adrese: ieva.fogele@railbaltica.org.

 Iepirkuma dokumenti (Lejupielādējami)

  1. Atklāta konkursa „Audiovizuālā aprīkojuma piegāde un uzstādīšana” nolikums (lejuplādēt).