Degvielas un citu autotransporta ekspluatācijas preču un pakalpojumu iegāde degvielas uzpildes stacijās, RBR 2020/17

Izsludināts: 08.12.2020
Slēgts: 01.02.2021.
Tiesības slēgt līgumu: AS ,,VIRŠI-A

Pasūtītājs akciju sabiedrība RB Rail AS, juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 8-7, Rīga, LV-1010, Latvija, izsludina iepirkumu „Degvielas un citu autotransporta ekspluatācijas preču un pakalpojumu iegāde degvielas uzpildes stacijās”.

Iepirkuma identifikācijas Nr. RBR 2020/17.

Piemērojamie CPV kodi ir: 09134200-9 (Dīzeļdegviela EN 590),  50112300-6 (Automobiļu mazgāšana un līdzīgi pakalpojumi).

Iepirkuma priekšmets tiek līdzfinansēts, izmantojot Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu (CEF).

Iepirkums tiek organizēts saskaņā ar Latvijas Publisko iepirkumu likuma 9.pantu.

Iepirkuma priekšmets 

Iepirkuma priekšmets ir degvielas un citu autotransporta ekspluatācijas preču un pakalpojumu iegāde degvielas uzpildes stacijās RB Rail AS autotransporta vajadzībām saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (nolikuma 2. pielikums). 

 

Iepirkuma dokumentu pieejamība

Iepirkuma nolikums ar tā pielikumiem ir pieejams E-iepirkumu publicēšanas sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/48997 un pasūtītāja mājas lapā  http://www.railbaltica.org/tenders/. Iepirkuma noteikumi ir pieejami bez maksas.

 

Piedāvājumu iesniegšana

Piedāvājumus iesniedz elektroniski, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmā pieejamos rīkus, kas pieejami vietnē  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/48997 līdz 2020.gada 18.decembrim, plkst. 11:00.

Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem iepirkuma nolikuma prasībām un tiks noraidīti.

 

Piedāvājumu atvēršana

Piedāvājumi tiks atvērti EIS e-konkursu apakšsistēmā 2020.gada 18. decembrī, plkst. 11:00. Piedāvājumu atvēršanai var sekot līdzi EIS e-konkursu apakšsistēmā.

 

Pasūtītāja kontaktpersona

Jānis Lukševics, iepirkumu speciālists, tālrunis: +371 29188156,

e-pasta adrese: janis.luksevics@railbaltica.org.

 

 Iepirkuma dokumenti (Lejupielādējami)

  1. Iepirkuma „Degvielas un citu autotransporta ekspluatācijas preču un pakalpojumu iegāde degvielas uzpildes stacijās” nolikums (lejupielādēt).
  2. Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, 2020. gada 14. decembris (lejuplādēt).
  3. Finanšu piedāvājumu apkopojums, 18.12.2020. (lejuplādēt).
  4. Report, 8 January 2021 (download).
  5. Agreement, 1 February 2021 (download),(download).