RB Rail AS paziņojums saistībā ar Rail Baltica projekta īstenošanas vienotā audita rezultātiem

Rail Baltica kopuzņēmums RB Rail AS ir rūpīgi izvērtējis vienotā audita rezultātus, kuru 2019. gadā veica trīs Baltijas valstu nacionālās audita institūcijas. “Mēs pilnībā uzticamies un respektējam vienotā audita rezultātus, kurus izstrādāja neatkarīgas audita institūcijas Igaunijā, Latvijā un Lietuvā,” komentē Agnis Driksna, RB Rail AS pagaidu izpilddirektors un valdes priekšsēdētājs. “Mēs esam gatavi rīkoties un sākam īstenot nepieciešamos pasākumus, lai sasniegtu taustāmas izmaiņas kopuzņēmuma atbildības jomās, kas izceltas audita ziņojumā.”

 

“Lai gan audita ziņojumā ir izcelti gan plānošanas, gan budžeta riski, Rail Baltica projekta ieviešana līdz 2026. gadam joprojām ir mūsu mērķis. Mēs esam identificējuši galvenos priekšnoteikumus, kas nepieciešami šī mērķa sasniegšanai, ieskaitot uzlabotu lēmumu pieņemšanu projektēšanas un būvniecības posmā, kā arī savlaicīgu finansējuma pieejamību. Ja šie priekšnosacījumi tiek efektīvi izpildīti, Rail Baltica projektu ir iespējams īstenot noteiktajā termiņā,” uzsver Driksna.

Atbildot uz audita secinājumiem par Rail Baltica izmaksām, Ignas Degutis, RB Rail AS finanšu direktors, uzsver: “Tā kā Rail Baltica globālais projekts ir sasniedzis būvprojektēšanas fāzi, projekta attīstītāju rīcībā ir aizvien detalizētāka tehniskā informācija par plānoto darbu apmēriem, kā arī parādās jaunas projektā ieinteresēto organizāciju prasības un vajadzības. Balstoties uz šo jauno informāciju, Rail Baltica izmaksas visās valstīs tiks atjauninātas pēc būvprojekta pabeigšanas 2021. gadā un turpmākiem pētījumiem par prognozētajām pasažieru un kravu plūsmām. Tajā pašā laikā jāatzīst, ka ir arī daudz iespēju kā samazināt projekta izmaksas, izmantojot kopīgus iepirkumus un viedus projektēšanas risinājumus.”

Runājot par auditā atzīmēto budžeta pieaugumu pirmajā CEF līdzfinansējuma līgumā, Ignas Degutis uzsver: “2019. gada 17. decembrī kopuzņēmums un Eiropas Komisija veica izmaiņas minētajā līdzfinansējuma līgumā un atjaunināja plānotās aktivitātes un to apjomu. Līdz ar šīm izmaiņām, CEF līdzfinansējuma līgumā paredzētās aktivitātes ir saskaņā ar noteikto budžetu un laika grafiku”.  

 

Galvenie audita ieteikumi un RB Rail AS darbības

Audits apstiprina, ka RB Rail AS ir izstrādājis atbilstošus nosacījumus iepirkumu veikšanai un līgumu pārvaldīšanai. Turklāt audits apstiprina, ka šie noteikumi tiek piemēroti, kā paredzēts. Šis ir svarīgs secinājums, kas dod vajadzīgo pārliecību, ka RB Rail AS iepirkumi tiek veikti atbilstoši prasībām. Tajā pašā laikā audits norāda uz jomām, kurās RB Rail AS būtu jāuzlabo gan procedūras, gan to ieviešana, lai panāktu vēl augstāku iepirkuma un līgumu vadības procesa kvalitāti. Atbildot uz to, līdz 2020. gada martam RB Rail AS izstrādās jaunu iekšējo procedūru iepirkuma komitejas locekļu un ārējo ekspertu atlasei, kā arī jaunu regulu par sākotnējo tirgus pētījumu veikšanu.

Audits uzsver visaptverošas riska pārvaldības sistēmas nozīmi, kas ietver visas projektā iesaistītās vienības. Auditā secināts, ka RB Rail AS ir identificējis, novērtējis un prioritizējis riskus, kas saistīti ar Globālā projekta īstenošanu. Tomēr tas pamatoti norāda uz nepieciešamību izmantot vienotu riska pārvaldības sistēmu, kas ir iestrādāta ikdienas darbībās. Lai izstrādātu vienotu riska pārvaldību, RB Rail AS ir iegādājusies plānošanas, atskaišu un riska pārvaldības programmatūru. Tā tiks izmantota, lai nodrošinātu laika grafika un budžeta precīzu definēšanu visa projekta dzīves cikla laikā, un pārliecinātos, ka iespējamās izmaiņas, problēmas un riski tiek laicīgi paredzēti, ir viegli saprotami un savlaicīgi risināti. Tiek paredzēts, ka šī sistēma tiks ieviesta līdz 2020. gada jūlijam.

RB Rail AS kā Rail Baltica globālā projekta centrālais koordinators ir gatavs sniegt nepieciešamo ieguldījumu projekta īpašniekiem – Baltijas valstu transporta ministrijām – nepieciešamo izmaiņu veikšanai tādās jomās kā lēmumu pieņemšana, izmaiņu vadība un ilgtermiņa finanšu plānošana. Šīs jomas auditā tika identificētas kā tādas, kurām nepieciešama tūlītēja projekta īpašnieku uzmanība.

 

Rail Baltica rezultāti 2019. gadā

Kamēr vienotā audita ziņojums prasa izlēmīgu rīcību, lai uzlabotu Rail Baltica ieviešanu, 2019. gadā projekts ir devis nozīmīgus un taustāmus rezultātus. Tas ir bijis visu Rail Baltica projektā iesaistīto pušu – nacionālās ieviešanas institūciju, atbildīgo ministriju, Eiropas Komisijas, kopuzņēmuma un dažādu piegādātāju no visas Eiropas – koordinēts komandas darbs.

 • Projektēšanas darbi ir sākti 411 km no pamattrases.
 • Parakstīti seši pamattrases būvprojekta līgumi ar pieredzējušiem starptautiskiem projektēšanas uzņēmumiem EUR 58 miljonu vērtībā.
 • Tiek projektēti galvenie pasažieru termināļi Tallinā un Pērnavā, un Rīgas Centrālajā stacijā tiek sākti projektēšanas un būvniecības darbi.
 • Izsludināts iepirkums par Rail Baltica termināļa būvniecību Starptautiskajā lidostā “Rīga”.
 • Igaunijā un Lietuvā sākti atsevišķi ceļu un dzelzceļa infrastruktūras elementu būvniecības darbi.
 • Aktīvi norisinājās teritoriālā plānošana (ieskaitot zemes atsavināšanu) Lietuvā, pabeidzot procedūras Kauņas-Lietuvas/Latvijas pierobežā un uzsākot savienojumā Viļņa-Kauņa.
 • Izstrādāts Rail Baltica vilcienu darbības plāns, paredzot, ka Rail Baltica ik pēc divām stundām nodrošinās ātru dzelzceļa savienojumu starp Baltijas valstu galvaspilsētām.
 • Rail Baltica būvprojekti tiek veidoti digitāli, izmantojot viedās tehnoloģijas.
 • Līdz šim ir nodrošināti EUR 800 miljoni projekta īstenošanai, un tiek strādāts pie nākamo CEF pieteikumu iesniegšanas 2020. gada februārī.
 • 2019. gadā Rail Baltica pamattrases projektēšanas darbos Baltijas valstīs iesaistīti jau astoņi vietējie Baltijas valstu uzņēmumi.
 • 2019. gadā RB Rail AS noslēdza 66 iepirkuma līgumus par kopējo vērtību EUR 64,2 miljoni. Saskaņā ar RB Rail AS piegādātāju aptauju, 2019. gadā gandrīz 70% piegādātāju apgalvo, ka iepirkumu kvalitāte ir augsta vai ļoti augsta.
07.01.2020