Rail Baltica uzsāk sagatavošanos elektroapgādes sistēmas projektēšanai

Baltijas valstu kopuzņēmums, RB Rail AS aizvadītajā nedēļa izsludinā konkursu, lai izvēlētos inženiertehnisko pakalpojumu sniedzēju Rail Baltica elektroapgādes īstenošanas sagatavošanai, iepirkuma tehnisko specifikāciju izstrādei, kā arī projektēšanas un būvdarbu uzraudzībai.

 

Elektroapgādes apakšsistēmas inženiertehnisko pakalpojumu sniedzējs būs ilgstošs RB Rail AS partneris, jo sadarbība turpināsies līdz pašam vilciena ekspluatācijas sākumam, ietverot arī defektu novēršanas periodu.

 

Rail Baltica elektroapgādes apakšsistēma ietver:

  • Augstsprieguma elektroapgādes kontakttīklu, kas piegādā elektroenerģiju Rail Baltica vilces apakšstacijām.
  • Vilces apakšstacijas.
  • Gaisvadu kontakttīklu.
  • Elektrifikācijas vadības kontroles sistēma.

 

Izsludinātais konkurss ir sadalīts divos posmos. Pirmajā posmā inženiertehniskai uzņēmums veiks nepieciešamos tehniskos pētījumus, piemēram, elektroapgādes simulāciju, lai noteiktu vilces apakšstaciju izvietojumu, kā arī izstrādās tehnisko specifikāciju un energoapgādes konceptuālo plānu. Otrajā posmā uzņēmumam būs jāuzrauga projektēšanas un būvniecības darbu īstenošana.

 

Svarīgs Rail Baltica projekta mērķis ir videi draudzīgas transporta infrastruktūras izveidošana. Efektīva atjaunojamās enerģijas izmantošana, lai apgādātu Rail Baltica, ir galvenais elements, kas dzelzceļa transportu padarīs videi draudzīgu un nodrošinās alternatīvu automašīnu un gaisa transportam Baltijas valstīs. Ilgtermiņā efektīva elektroenerģijas izmantošana veicinās klimata ziņā neitrālu mobilitāti Baltijas valstīs.

 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš konkursam ir 2020. gada 11. maijs.

16.04.2020