„Rail Baltica“ paskelbė inžinerinių elektrifikacijos paslaugų pirkimą

Bendra Baltijos šalių įmonė „RB Rail AS“ paskelbė „Rail Baltica“ energijos posistemio vystymo, pirkimo ir įrengimo priežiūros paslaugų pirkimo konkursą. Pasibaigus pirkimui siekiama sudaryti ilgalaikės partnerystės sutartį su inžinerinių paslaugų tiekėju – ji truks iki pat „Rail Baltica“ eksploatacijos pradžios.

 

„Rail Baltica“ energijos posistemį sudaro visi traukinių traukai užtikrinti reikalingi elementai:

  • Traukos pastotėms prie tinklo prijungti skirti aukštos įtampos linijos;
  • Traukos pastotės ;
  • Kontaktinio tinklo sistema;
  • Elektrifikacijos kontrolės ir valdymo sistema.

 

Sutartis bus vykdoma dviem etapais. Pirmojo etapo metu tiekėjo bus prašoma atlikti elektros energijos poreikio simuliaciją, pasiūlyti techninę posistemio architektūrą ir parengti technines diegimo sutarčių specifikacijas. Antrojo etapo metu konkurso laimėtojas turės vykdyti projektavimo ir statybos darbų priežiūrą.

 

Vienas svarbiausių „Rail Baltica“ projekto tikslų – sukurti aplinkos atžvilgiu tvarią infrastruktūrą. Efektyviai naudojama atsinaujinanti energija yra vienas svarbiausių „Rail Baltica“ privalumų – tai leis užtikrinti, kad geležinkelių transportas bus draugiškas aplinkai ir taps alternatyva oro bei kelių transportui. Ateityje, efektyvus atsinaujinančios energijos vartojimas prisidės prie neutralaus aplinkai mobilumo Europoje.

 

Tiekėjų pasiūlymų laukiama iki  2020 m. gegužės 11 d.

16.04.2020