Par RB Rail AS valdes locekli iecelta Kitija Gruškevica

2023. gada 8. decembrī Rail Baltica kopuzņēmums RB Rail AS paziņoja par izmaiņām valdē. No 2023. gada 18. decembra valdes locekles amatā iecelta Kitija Gruškevica, kura pašlaik ir kopuzņēmuma filiāles Latvijā vadītāja. Anrī Leimanis, kurš līdz šim pildīja ESG direktora un valdes locekļa pienākumus un pirms tam bija RB Rail AS padomes loceklis, atstāj uzņēmumu, lai uzņemtos jaunus profesionālos izaicinājumus. 

“Sirsnīgi pateicos Leimaņa kungam, kurš daudzu gadu garumā strādājot Rail Baltica megaprojektā, ir veicinājis korporatīvās pārvaldības jautājumu prioritizēšanu un pēdējā gada laikā valdes locekļa amatā RB Rail AS atbalstījis valdes un padomes darbu. Viņa vadībā ir izveidots ESG aktivitāšu ietvars, veikti uzlabojumi sadarbības formātos ar projekta partneriem un ieinteresētajām pusēm, un notiek darbs pie aktivitāšu īstenošanas, lai pabeigtu projekta ieviešanas pārvaldības jautājumu uzlabošanu un pārskatītu projekta ieviešanas programmu, kas ļaus izpildīt projektam uzņemtās saistības un līdz 2030. gadam uzbūvēt pilnībā funkcionējošu pārrobežu Eiropas sliežu platuma ātrgaitas dzelzceļa līniju. Rail Baltica komandas vārdā novēlu Leimaņa kungam veiksmi turpmākajās profesionālajās gaitās,” sacīja RB Rail AS padomes priekšsēdētāja Ligita Austrupe.   

Kitija Gruškevica ir pieredzējusi valdes locekle un projektu vadītāja, kurai ir plaša pieredze nekustamo īpašumu attīstības sektorā, kā arī infrastruktūras un būvniecības projektu plānošanā un vadībā. Viņai ir pieredze arī krīžu un pārmaiņu vadībā, stratēģiskajā plānošanā un finanšu pārvaldībā. Pievienojoties RB Rail AS 2021. gada beigās kā Latvijas filiāles vadītāja, viņa savu pilnvaru laikā ir uzrādījusi atzīstamus panākumus, stratēģiski vadot darbu ar ieinteresētajām pusēm. Viņas ieguldījums ir projektēšanas darbu paātrināšana Latvijā, finansējuma nodrošināšana un aktīva dalība vietējās likumdošanas grozījumu iniciatīvās, tādējādi paātrinot Rail Baltica darbus Latvijā. 

“Ņemot vērā izaicinājumu pilno projekta posmu, novēlu Gruškevicas kundzei veiksmīgi pārņemt jaunos pienākumus, sniedzot savu ieguldījumu projekta īstenošanā, kā arī pārstāvot un stiprinot Latvijas lomu šajā projektā,” sacīja L. Austrupe. 

RB Rail AS valdē darbojas seši valdes locekļi: valdes priekšsēdētājs un izpilddirektors (CEO), operacionālais direktors (COO), tehniskais direktors (CTO), programmu vadības direktors (CPMO), ESG direktors (CESGO) un iepirkumu direktors (CPO). 

08.12.2023