Decembrī notiks izmaiņas RB Rail AS valdes sastāvā

Šodien RB Rail AS izpilddirektors un valdes priekšsēdētājs Timo Rīhimeki paziņoja par savu aiziešanu no kopuzņēmuma personisku iemeslu dēļ. Viņš turpinās pildīt savus pienākumus līdz 2019. gada 19. decembrim.

 

Timo Riihimäki, CEO of RB Rail AS

Karolis Sankovskis, RB Rail AS padome priekšsēdētājs: “Mēs esam apbēdināti uzzināt par Timo Rīhimeki atkāpšanos no amata, tomēr respektējam viņa lēmumu. Padomes vārdā es vēlētos pateikties viņam par ieguldīto darbu un novēlēt visu to labāko tālākajās gaitās. Jaunā izpilddirektora atlases laikā, kopuzņēmuma netraucētu darbību nodrošinās pārējie valdes locekli, kā arī visa RB Rail AS komanda. Tāpat uzņēmuma drīz pievienosies Programmas vadības direktors, kurš būs atbildīgs par globālā projekta aktivitāšu izpildes paātrināšanu.”

 

Runājot par aiziešanu no kopuzņēmuma, T. Rīhimeki: “Ar nožēlu man ir jāatvadās no Rail Baltica personisku iemeslu dēļ. Rail Baltica bija nozīmīgs un aizraujošs projekts, kurā strādāt, un es vēlos pateikties visiem RB Rail AS darbiniekiem, starptautiskajiem partneriem, padomei un citām iesaistītajām pusēm par sadarbību un atbalstu.”

 

Savas darbības laikā, T. Rīhimekī veicināja būtisku progresu projektā, uzsākot būvprojektēšanas darbus 411 km no Rail Baltica pamattrases, kā arī izsludinot pamattrases būvprojektēšanas darbu iepirkumus par papildus 236 km. Papildus tam T. Rīhimeki turpināja tālāk uzlabot kompānijas struktūru ieviešot Programas vadības daļu, lai stiprinātu projekta spēju veiksmīgi īstenot būvprojektēšanas un būvniecības posmus. Turklāt, lai nodrošinātu efektīvāku iepirkuma procesu, uzņēmumā tika pastiprināta iepirkumu nodaļas loma.

28.10.2019