Rail Baltica aicina studentus izvēlēties specializāciju, lai piedalītos jaunās dzelzceļa projektēšanas, celtniecības un uzturēšanas darbos

2019. gada 30. oktobrī RB Rail AS projektu vadītājs Artūrs Caune viesojās pie Rīgas Tehniskās Universitātes transporta sistēmu inženierijas pirmā kursa studentiem. Šīs viesošanās mērķis bija iepazīstināt topošos profesionāļus ar nākotnes iespējām, ko piedāvās Rail Baltica.

 

RTU transporta sistēmu inženierijas pirmā kursa studentiem, lekcijas “Ievads Būvniecībā” ietvaros, bija iespēja iepazīties ar Rail Baltica vēsturi, pašreizējo virzību, ietekmi uz vidi un darbinieku ikdienu. Šobrīd notiek aktīvi būvprojektēšanas darbi vairāk kā 400 km garumā, dzelzceļa posmos trīs valstīs. Caune aicināja studentus izvērtēt ne tikai Rail Baltica ieguvumus, bet arī dažādus izaicinājumus, kā piemēram, projektējot paredzēt pasākumus, lai pielāgotos iespējamām klimata izmaiņām, un kā topošajiem inženieriem, pievērst uzmanību arī Baltijas valstu ekonomikas attīstības kopsakarībām.

 

Rail Baltica galvenās vērtības ir uzsvars uz cilvēkiem, profesionalitāti un mērķtiecību. Caune uzsvēra: “Vispirms – Tev jāgrib kļūt par izcilu ekspertu”, pieminot, ka galvenās īpašības, kas jaunajiem profesionāļiem būtu nepieciešamas, lai iederētos Rail Baltica komandā, ir mērķtiecība, kāre pēc izaicinājumiem un piedzīvojumiem, orientēšanās digitālā vidē, kā arī spēja pārvaldīt angļu valodu profesionālā un industrijas līmenī un spēja sadarboties starptautiskā un multikulturālā vidē.

 

Lielākās iespējas darba tirgū Caune saskata tādiem inženieriem, kuri apguvuši vairākas disciplīnas. Šobrīd projektēšanas un vēlāk arī būvniecības fāzē ir un būs nepieciešami gan digitālās būvniecības speciālisti, gan dzelzceļa sistēmu inženieri, gan transportbūvju inženieri, kuri specializējušies ātrgaitas dzelzceļu projektēšanā vai būvniecībā vai šo procesu vadībā.

 

Tāpat aizvien lielāku lomu spēlē spēja pārvaldīt saskarnes starp dažādām disciplīnām, tāpēc būvniecības speciālisti ar šādām kompetencēm un talantu multidisciplināru komandu darba koordinēšanā paveras milzīgas iespējas. Lai šauri specializēti un augsti kvalificēti speciālisti varētu izstrādāt risinājumus, kādam ir jāredz sistēma kopumā, un jāizprot visas tās komponentes, kuru mijiedarbība ir nepieciešama, lai sistēma funkcionētu optimāli. Vienlaikus A. Caune aicina topošos inženierus apgūt paralēli studijām augstskolā arī kādu no būvniecības vai dzelzceļa nozaru tehniķu profesijām, iespējami tuvāk darba videi. Šādi praktiķi dod vislielāko pienesumu sekmīgai projektu realizācijai.

 

Rail Baltica prognozē, ka kopumā tiks izveidotas 36 000 jaunas darba vietas un ņemot vērā, ka jau šobrīd Latvijā ir speciālistu trūkums, durvis pavērsies ne tikai projektu vadītājiem, bet arī inženieriem un citiem industrijas speciālistiem visās trīs Baltijas valstīs.

31.10.2019