RB Rail AS darbosies attālinātā režīmā

Lai novērstu slimības Covid-19 izplatību, RB Rail AS darbinieki visās trīs Baltijas valstīs pārsvarā  strādā attālināti, ar ierobežotu piekļuvi biroja telpām.

 

Apmeklētājiem

No 2020. gada 30. novembra RB Rail AS biroji Rīgā, Tallinā un Viļņā ir slēgti apmeklētājiem un piegādātājiem līdz turpmākam paziņojumam. Strādājot attālināti, mēs darām visu iespējamo, lai visas sanāksmes un pasākumus pārnestu tiešsaistē un nodrošinātu nepārtrauktu projekta īstenošanu.

 

Oficiālai korespondencei

Lai nodrošinātu oficiālās korespondences nepārtrauktību, lūdzam visus papīra dokumentus sūtīt arī elektroniski, jo mums var būt ierobežota pieeja vēstuļu sūtīšanai.

 

30.11.2020