Catalyst for sustainable growth

Spēcīgs katalizators ilgtspējīgai ekonomikas izaugsmei Baltijas valstīs

Rail Baltica projekts kļūs par nozīmīgu katalizatoru ilgstošai ekonomikas attīstībai visās trīs Baltijas valstīs gan būvniecības fāzes laikā, radot simtiem jaunu darba vietu un sekmējot reģiona IKP pieaugumu ar dažādām tiešām, netiešām un inducējošām ietekmēm no veiktajiem ieguldījumiem infrastruktūrā, gan arī tā darbības fāzes laikā, stiprinot Baltijas tirgus pieejamību un konkurenci tirdzniecībā. Rail Baltica projekts veicinās ārzemju investīciju piesaisti un veicinās noturīgu produktivitātes kāpumu un konkurētspējas palielināšanos Baltijas transporta un loģistikas nozarē un ārpus tās. Vēsturiski modernas infrastruktūras pieejamība vienmēr ir bijis viens no noteicošajiem nācijas bagātības un konkurētspējas faktoriem. Ātrgaitas [1] dzelzceļa infrastruktūra ir īpaši nozīmīga, lai sekmētu augstākā līmeņa sekundāros ekonomiskos ieguvumus un makroekonomiskos multiplikatorus starp dažāda veida infrastruktūras investīcijām.

[1] Rail Baltica būs jauna ātrgaitas vilciena divsliežu elektrificēta dzelzceļa līnija ar plānoto ātrumu 240 km/h, kas aprīkota ar Eiropas dzelzceļa satiksmes vadības sistēmu (ERTMS) un atbilst Eiropas standarta sliežu platumam (1435 mm).