Passenger and freight mobility

Jauns pasažieru un kravu pārvadājumu mobilitātes standarts

Rail Baltica ļaus ievērojami samazināt attālumus starp Baltijas valstīm un pārējo Eiropu. Modernai ātrgaitas dzelzceļa savienojamībai būtu jāpiedāvā ērta, droša un videi draudzīga alternatīva pasažieru mobilitātei, kā arī jaunas attīstības iespējas intermodālu un multimodālu piegādes ķēžu pārvaldībai. Jaunā dzelzceļa infrastruktūra un tās turpmākā komercializācija kalpos par digitalizācijas un inovāciju platformu jaunā vienlaidu intermodālo savienojamību, piegādes tīkla caurskatāmības un pakalpojumu integrēšanas un personalizēšanas modeļa ietvaros. Pasažieri Baltijā iegūs tās pašas kvalitātes, ātruma un komforta līmeņa ceļošanas iespējas, kā arī pasažieru pieredzi, kādu jau sen izbauda mūsu kaimiņi Rietumeiropā. Savukārt kravu īpašnieki un pārvadātāji, varēs racionalizēt un dažādot kravu piegādes ķēdes procesus, pateicoties tiešai, netraucētai un augstas kapacitātes piekļuves iespējām Eiropas dzelzceļa ekosistēmai.