Patvirtinta nauja bendrosios įmonės „Rail Baltica“ stebėtojų taryba

2022 m. liepos 28 d. „Rail Baltica“ bendrosios įmonės „RB Rail AS“ akcininkai patvirtino naują bendrovės stebėtojų tarybą.

Naująją „RB Rail AS“ stebėtojų tarybą sudaro šie nariai: vienas iš virtualiosios jėgainės platformos „GridIO“ įkūrėjų, vienas iš „Fermi Energia“ įkūrėjų ir pirmininkas Sandor Liive, Estijos transporto generalinio sekretoriaus pavaduotojas Ahti Kuningas, Latvijos transporto ministerijos už ES lėšų administravimą atsakingos institucijos vadovė Ligita Austrupe, nepriklausomas VAS „Latvijas Pasts” valdybos narys Anri Leimanis, AB „Lietuvos geležinkeliai“ valdybos narys, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto partnerystės docentas Romas Švedas ir  „LTG Infra“ „Rail Baltica“ koordinavimo skyriaus direktorius Arenijus Jackus.

Romas Švedas taps stebėtojų tarybos pirmininku, šias pareigas perimdamas iš Karolio Sankovskio.

„Rusijos agresija prieš Ukrainą išryškino projekto „Rail Baltica“ geopolitinę svarbą. Baltijos valstybėms jau dabar reikia šios geležinkelio linijos, įskaitant sklandų jos sujungimą su Suomija. Reikia ne tik tvaraus keleivių ir prekių judėjimo, bet ir didinti karinį mobilumą. Neturime kito pasirinkimo, kaip tik įgyvendinti šį projektą ir tai padaryti turime greitai. Viena iš sudėtingiausių ir sunkiausių užduočių šiame projekte tenka įmonei „RB Rail“. Neabejojame, kad „RB Rail AS“ komandos motyvacija ir atsidavimas padės įgyvendinti „Rail Baltica“ projektą. Kartu mes kuriame istoriją ir man garbė būti jos dalimi“, – sakė „RB Rail AS“ stebėtojų tarybos pirmininkas Romas Švedas.

Naujai paskirtos stebėtojų tarybos sprendimu Anri Leimanis paskirtas eiti stebėtojų tarybos pirmininko pavaduotojo pareigas, Ahti Kuningas tapo „RB Rail AS“ stebėtojų tarybos pirmininko pavaduotoju, Romas Švedas, Ahti Kuningas ir Anri Leimanis paskirti į Žmogiškųjų išteklių komitetą, o Arenijus Jackus, Ligita Austrupe ir Sandor Liive – į Audito ir rizikos vertinimo komitetą.

„RB Rail AS“ stebėtojų tarybą sudaro šeši nariai, renkami trejų metų kadencijai. Kiekvienas akcininkas – Estija, Latvija ir Lietuva – siūlo du kandidatus, kurie turi būti patvirtinti visuotiniame akcininkų susirinkime. Akcininkų susitarime nustatyta, kad kiekvienais metais stebėtojų tarybai rotacijos principu pirmininkauja kitos bendrosios įmonės valstybės narės atstovas.

„Rail Baltica“ yra elektrifikuota Europinės 1 435 mm vėžės dvikelė keleivinio ir krovininio geležinkelio linija, kurią ketinama nutiesti nuo Talino iki Lietuvos-Lenkijos sienos. Bendras geležinkelio ilgis bus 870 kilometrų.

01.08.2022