Atrandant „Rail Baltica“: globalus projektas per aplinkosaugos prizmę

Laikmetyje, kuriame skubiai reikia spręsti aplinkosaugos problemas, „Rail Baltica“ siekiama pasiūlyti tvarų transportą regione. Nors transporto sektorius yra itin svarbus ekonominei plėtrai, jo indėlis į išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį Europoje seniai yra vienas didžiausių. Tačiau padėtis keičiasi ir geležinkelių transportas tampa sveikesnė alternatyva, kuri puikiai atitinka Europos žaliąjį kursą ir šių dienų poreikius.

Naujausi duomenys pabrėžia keliavimo geležinkeliu privalumus, nes taip mažinamas anglies pėdsakas. Traukiniai išmeta 66-75 proc. mažiau anglies dioksido, palyginti su automobiliais ir lėktuvais. Toks reikšmingas išmetamos taršos sumažėjimas yra ne tik atsakomybė dėl aplinkos, bet ir išmintingas ekonominis sprendimas. Geležinkelių transportas ne tik pasiekė puikių rezultatų mažinant išmetamą kiekį, bet ir didinant keleivių ir krovinių vežimo pajėgumus, todėl geležinkelių kaip tvarios transporto rūšies patrauklumas toliau auga.

Vienas iš „Rail Baltica“ bruožų – įsipareigojimas užkirsti kelią reikšmingam poveikiui aplinkai, jį sušvelninti ir valdyti, įtraukiant įvairias priemones, skirtas žmonių sveikatai, biologinei įvairovei, oro ir vandens kokybei, klimatui, kraštovaizdžiui, kultūros paveldui ir kitiems aplinkos veiksniams.

„Siekiant užtikrinti šios gyvybiškai svarbios gamtinės aplinkos išsaugojimą, „Rail Baltica“ vykdo išsamius vietovių tyrimus, kuriuos sudaro geologinis vertinimas ir biologinės įvairovės stebėsena, apimantys žinduolių ir paukščių, augmenijos bei kraštovaizdžio ypatumų tyrimus“, – sako „RB Rail“ teritorijų planavimo ir aplinkosaugos grupės vadovė Iveta Jēgere.

Visame projektavimo etape kiekvienas sprendimas atidžiai vertinamas aplinkosaugos požiūriu. Atsižvelgiama į tokius veiksnius, kaip triukšmas ir vibracija, gyvūnų migravimo modeliai ir kiti ekologiniai aspektai. „Rail Baltica“ projekte atlikta daugybė tyrimų žinduolių judėjimą planuojamo geležinkelio teritorijose išanalizuoti, po kurių atsirado laukiniams gyvūnams skirtos pralaidos ir tuneliai palei 870 kilometrų geležinkelio liniją. Šie esminiai statiniai leis dideliems ir mažiems gyvūnams saugiai migruoti. Be to, su „Rail Baltica“ bus įrengti triukšmo užtvarai, kad žymiai sumažėtų triukšmo ir vibracijos lygis ir būtų užtikrintas minimalų gretimų bendruomenių bei aplinkos trikdymas.

Naujajame vaizdo įrašų ciklo „Zoom in on Rail Baltica“ epizode giliau apžvelgiame įvairius aplinkosaugos aspektus, kurie yra naujos greitosios infrastruktūros plėtros dalis.

Žiūrėkite ir ankstesnius 4 epizodus, susijusius su „Rail Baltica“ elektrifikavimo sistemos planavimu ir įgyvendinimu, skaitmeninių efektyvaus projekto planavimo ir įgyvendinimo priemonių taikymu, projektavimo procesu ir didesniais privalumais.

01.09.2023