Naujai paskirta „RB Rail” valdyba pradeda darbą, paskirtas naujasis Lietuvos filialo vadovas

Naująją valdybą sudaro šeši nariai: vadovas (CEO, Chief Executive Officer) ir valdybos pirmininkas Agnis Driksna (LV),  technikos direktorius (CTO, Chief Technical Officer) Marc-Philippe El Beze (FR), veiklos direktorius (COO, Chief Operating Officer) ir valdybos pirmininko pavaduotojas Marius Narmontas (LT), valdybos pirmininko pavaduotojas ir Aplinkosaugos, socialinės atsakomybės ir valdysenos pareigūnas (CESGO) Anrī Leimanis (LV) ir vyriausiasis viešųjų pirkimų pareigūnas (Chief Procurement Officer, CPO) Marko Kivila (EE). Valdyba paskirta trejų metų kadencijai.  Likusi numatyta vyriausiojo programų valdymo pareigūno (Chief Program Management Officer, CPMO) pareigybė bus patvirtinta pasibaigus paieškai.

 

„Siekiant sustiprinti tiek projektą, tiek komandą, išplėsta bendros įmonės vadovybė, pritraukiant papildomas kompetencijas. Po atitinkamų pokyčių naujoji vadovybė ir toliau dirbs visu pajėgumu, kad užbaigtų išsamius techninius projektus, užtikrintų tolesnį finansavimą ir įgyvendintų projektą „Rail Baltica“, glaudžiai bendradarbiaudama su nacionaliniais ir ES projekto partneriais bei strateginėmis suinteresuotosiomis šalimis“, – sakė Romas Švedas, „RB Rail“ Stebėtojų tarybos pirmininkas.            

 

Be to, pasikeitė „RB Rail“ Lietuvos filialo vadovas. Irmantas Butkauskas, iki šiol ėjęs „RB Rail“ Lietuvos filialo Technikos direktoriaus pareigas, paskirtas naujuoju „RB Rail” Lietuvos filialo vadovu. Jis pradės darbą nuo š.m. lapkričio 18 d. 

I.Butkauskas turi solidžią patirtį projektų valdyme. Yra prisidėjęs prie reikšmingų valstybinių projektų – iki 2021 m. buvo atsakingas už geležinkelių elektrifikavimą „Lietuvos geležinkeliuose“. Yra dirbęs VšĮ „Investuok Lietuvoje“ vyr. projektų vadovu, ėjo Lietuvos oro uostų koncesijos projekto vadovo pareigas. I.Butkauskas yra įgijęs finansų magistro kvalifikacinį laipsnį Vilniaus universitete.

Pasak „RB Rail” Stebėtojų tarybos pirmininko Romo Švedo, „Rail Baltica” geostrateginė svarba vis didėja, todėl reikia skirti dar daugiau dėmesio sritims, kurios leistų paspartinti projekto įgyvendinimą. 

Daugiau informacijos apie naujai paskirtus „RB Rail” valdybos narius rasite čia.