Uzsāk nozīmīgu pētījumu par Rail Baltica starptautisko staciju ilgtermiņa pievienoto vērtību apkārtējiem reģioniem

Rail Baltica kopuzņēmums Baltijas valstīs RB Rail AS parakstījis līgumu 194 250 eiro apmērā ar starptautisku konsorciju, kuru vada globālais uzņēmums Ramboll (Dānija) un kurā ietilpst Gottlieb Paludan Architects (Dānija), Soini&Horto Architects (Somija), Realidea Ltd. (Somija) un Ardenis Consult (Latvija), piedaloties labākajām Ziemeļeiropas infrastruktūras attīstības ekspertu un arhitektu komandām, lai pētītu, izvērtētu un sniegtu savas rekomendācijas par septiņu Rail Baltica starptautisko staciju ilgtermiņa sociālekonomisko pievienotās vērtības potenciālu. Plānots, ka ziņojums par pētījuma rezultātiem tiks publicēts 2021. gada nogalē.

Pētījuma mērķis ir izstrādāt visaptverošu rekomendāciju kopumu par to, kā attīstīt septiņu Rail Baltica starptautisko dzelzceļa staciju – Tallinas Ulemistes, Pērnavas, Rīgas Centrālās stacijas, Rīgas Starptautiskās lidostas, Panevēžas, Kauņas un Viļņas – infrastruktūru un jo īpaši – apkārtni, veicinot multimodālo savienojamību un kļūstot par svarīgu elementu pilsētvides un apkārtējās vides attīstībai.

Pētījums tiks balstīts uz veiksmīgāko Eiropas un pasaules multimodālo transporta mezglu labās prakses salīdzinošo novērtēšanu, lai labāk izprastu galvenos faktorus, kas veicina efektīvu starptautisko dzelzceļa staciju sociālekonomiskās pievienotās vērtības radīšanu telpiskajā, funkcionālajā, komerciālajā, operacionālajā un pārvaldības ziņā – gan stacijās, gan to tuvākajā apkārtnē un pilsētvidē. Tostarp rekomendācijas tiks izstrādātas, domājot arī par plašākas, uz mobilitāti vērstas ekosistēmas attīstību. Pētījuma ietvaros tiks analizēti jau plānotie publisko un privāto partneru attīstības plāni un iniciatīvas stacijās un to apkārtnē.

Pētījuma un rekomendāciju izstrādes laikā tiks iesaistīti sadarbības partneri, tostarp no pašvaldībām, sabiedriskā transporta operatoriem, transporta institūcijām, nevalstiskā sektora, privātā sektora un nekustamo īpašumu attīstītājiem.

Kaspars Briškens, RB Rail AS Stratēģijas un attīstības vadītājs stāsta: “Daudzi zināmie staciju pārbūves un attīstības projekti – no Utrehtas līdz Vīnei, no Parīzes – Austerlicas līdz Helsinkiem – Pasilai – ir pierādījuši, ka modernas multimodālās mobilitātes vajadzības var tik izvirzītas vērienīgu transformācijas un attīstības projektu centrā, lai pilnveidotu pilsētas ainavas, uzlabotu iedzīvotāju dzīves kvalitāti un atklātu jaunus ilgtermiņa attīstības katalizatorus, tostarp balstītus uz ilgtspējas un aprites ekonomikas principiem. Rail Baltica globālā projekta ietvaros tiek nodrošinātas kopā septiņas šādas iespējas, un mūsu pienākums pret nākamajām paaudzēm ir šīs iespējas izmantot.”

“Šis pētījums identificēs plašu iespēju klāstu, taču to īstenošana vistiešākajā mērā būs atkarīga no partneru gatavības tās ieviest. Es vēlos iedrošināt visas globālā projekta ieinteresētās puses aktīvi piedalīties šo pasaules līmeņa rekomendāciju izstrādē, lai pēc tam varētu nodrošināt to koordinētu ieviešanu,” saka Agnis Driksna, RB Rail AS izpilddirektors un valdes priekšsēdētājs.

07.07.2021