Mobilo ierīču, piederumu piegāde un mobilo ierīču remonta pakalpojumi, RBR 2022/15

Izsludināts: 19.07.2022
Slēgts: 20.10.2022
Tiesības slēgt līgumu: AS "CAPITAL"

Mobilo ierīču, piederumu piegāde un mobilo ierīču remonta pakalpojumi, RBR 2022/15

Pasūtītājs akciju sabiedrība RB Rail AS, juridiskā adrese: Satekles iela 2B, Rīga, LV-1050, Latvija, izsludina atklātu konkursu „Mobilo ierīču, piederumu piegāde un mobilo ierīču remonta pakalpojumi” (turpmāk – Atklāts konkurss).

Atklāta konkursa identifikācijas Nr. RBR 2022/15.

Piemērojamie CPV kodi ir: 32250000-0 (Mobilie telefoni), 32500000-8 (Telekomunikāciju iekārtas un piederumi) and 50330000-7 (Telekomunikāciju iekārtu tehniskās apkopes pakalpojumi).

Atklāta konkursa priekšmets tiek līdzfinansēts, izmantojot Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu (CEF).

Atklāts konkurss tiek organizēts saskaņā ar Latvijas Publisko iepirkumu likumu.

Atklāts konkurss tiek veikts, izmantojot E-Iepirkumu sistēmu –https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier, kas ir apakšsistēma Elektronisko iepirkumu sistēmai. 

Lai pieteiktos Atklātam konkursam, ieinteresētajam piegādātājam ir jāreģistrējas E-iepirkumu sistēmā, iesniedzot Pretendenta Elektronisko iepirkumu sistēmas reģistrācijas dokumentus (ja Pretendents nav reģistrēts Elektronisko iepirkumu sistēmā) Valsts reģionālās attīstības aģentūrā (informāciju skatiet šeit: http://www.railbaltica.org/procurement/e-procurement-system/).

Atklāta konkursa priekšmets 

Atklāta konkursa priekšmets ir Mobilo ierīču, piederumu piegāde un mobilo ierīču remonta pakalpojumi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Nolikuma 2. pielikums). 

 Atklāta konkursa dokumentu pieejamība

Atklāta konkursa nolikums ar tā pielikumiem ir pieejams E-iepirkumu publicēšanas sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/84807 un pasūtītāja mājas lapā  http://www.railbaltica.org/tenders/ (skatīt sadaļu “Iepirkuma dokumenti” zemāk). Atklāta konkursa nolikums ir pieejams bez maksas.

 Piedāvājumu iesniegšana

Piedāvājumus iesniedz elektroniski, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmā pieejamos rīkus, kas pieejami vietnē https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/84807  līdz 2022. gada 23. augustam, plkst. 15:00.

Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Atklāta konkursa nolikuma prasībām un tiks noraidīti.

Piedāvājumu atvēršana

Piedāvājumi tiks atvērti EIS e-konkursu apakšsistēmā 2022.gada 23. augustā, plkst. 15:00. Piedāvājumu atvēršanai var sekot līdzi EIS e-konkursu apakšsistēmā.

 Pasūtītāja kontaktpersona

Ieva Rudzīte, Iepirkumu speciāliste, tālrunis: +371 26002380,  

e-pasta adrese: [email protected].

 Iepirkuma dokumenti (Lejupielādējami)

  1. Atklāta konkursa „Mobilo ierīču, piederumu piegāde un mobilo ierīču remonta pakalpojumi” nolikums (lejuplādēt).
  2. Līguma projekts (lejuplādēt);
  3. Finanšu piedāvājumu apkopojums (lejuplādēt).
  4. Ziņojums (lejuplādēt).
  5. Līgums (lejuplādēt).