,,Juridiskie pakalpojumi sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Eiropas Dzelzceļa līnijas””, EDZL 2019/3/CEF

Izsludināts: 11.12.2019
Papildināts: 11.12.2019
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 20.12.2019

Iepirlums Publisko iepirkumu likuma 10. panta kārtībā ,,Juridiskie pakalpojumi sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Eiropas Dzelzceļa līnijas””, identifikācijas Nr. EDZL 2019/3/CEF

Pasūtītājs ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību EIROPAS DZELZCEĻA LĪNIJAS, juridiskā adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050, faktiskā adrese: Ģenerāļa Radziņa krastmala 9, Rīga LV-1050, Latvija, izsludina iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 10. panta kārtībā  “Juridiskie pakalpojumi sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Eiropas Dzelzceļa līnijas””.

Iepirkuma identifikācijas Nr. EDZL 2019/3/CEF.

Piemērojamais CPV kods ir: 79100000-5 (Juridiskie pakalpojumi), iepirkums un iepirkuma priekšmets tiek līdzfinansēts izmantojot Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu (CEF). Iepirkums tiek organizēts saskaņā ar Latvijas Republikas Publisko iepirkumu likumu.

Šis iepirkums tiek organizēts, izmantojot E-iepirkumu sistēmu, kas ir Elektroniskās iepirkumu sistēmas apakšsistēma ( https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier).  

Lai pieteiktu savu dalību iepirkumā, ieinteresētajam piegādātājam ir jāreģistrējas E-iepirkumu sistēmā, aizpildot elektroniskās iepirkumu sistēmas reģistrācijas dokumentus (ja pretendents nav reģistrēts elektroniskā iepirkumu sistēmā) Valsts Reģionālās attīstības aģentūrā (informāciju skatīt šeit: https://www.railbaltica.org/lv/iepirkumi/e-iepirkumu-sistema/).

Iepirkuma priekšmetsIepirkuma priekšmets ir ,,Juridiskie pakalpojumi sabiedrībai ar ierobežotu  atbildību “Eiropas Dzelzceļa līnijas””. Iepirkuma priekšmets satur pakalpojumu sarakstu, kas ir aprakstīti iepirkuma 2.pielikumā ,,Darba uzdevums”.

 

Iepirkuma dokumentu pieejamība

Iepirkuma nolikums un tā pielikumi ir pieejami E-iepirkumu publicēšanas sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/30974.

 

Piedāvājumu iesniegšana

Piedāvājumus iesniedz elektroniski, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmā pieejamos rīkus, kas pieejami vietnē https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/30974 līdz 2019. gada 20.decembrim, plkst. 11:00.

Piedāvājumus iesniedz elektroniski, izmantojot elektronisko piedāvājumu sistēmas piedāvātos rīkus, kas pieejami vietnē https://www.eis.gov.lv līdz 2019. gada 20. decembrim, plkst. 11:00. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem nolikuma prasībām un noraidīti.

 

 Kontaktpersonas

Iepirkuma organizatoriskos jautājumos un jautājumos, kas saistīti ar Iepirkuma priekšmetu: Rolands Počs, Juridiskā departamenta jurists, e-pasta adrese: rolands.pocs@edzl.lv.