IT iekārtas un infrastruktūras preces, RBR 2021/14

Izsludināts: 30.04.2021
Slēgts: 02.06.2021
Tiesības slēgt līgumu: SIA "ATEA"

Pasūtītājs akciju sabiedrība RB Rail AS, juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 8-7, Rīga, LV-1010, Latvija, izsludina iepirkumu „ IT iekārtas un infrastruktūras preces”.

Iepirkuma identifikācijas Nr. RBR 2021/14.

Piemērojamais CPV kods ir: 30000000-9 (Biroja un skaitļošanas tehnika, aprīkojums un piederumi, izņemot mēbeles un programmatūru).

Iepirkuma priekšmets tiek līdzfinansēts, izmantojot Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu (CEF).

Iepirkums tiek organizēts saskaņā ar Latvijas Publisko iepirkumu likuma 9.pantu.

Iepirkuma priekšmets 

Iepirkuma priekšmets ir IT iekārtu un infrastruktūras preču piegāde RB Rail AS vajadzībām, saskaņā ar saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Nolikuma 2. pielikums). 

 

Iepirkuma dokumentu pieejamība

Iepirkuma nolikums ar tā pielikumiem ir pieejams E-iepirkumu publicēšanas sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/56404  un pasūtītāja mājas lapā  http://www.railbaltica.org/tenders/. Iepirkuma noteikumi ir pieejami bez maksas.

 

Piedāvājumu iesniegšana

Piedāvājumus iesniedz elektroniski, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmā pieejamos rīkus, kas pieejami vietnē  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/56404  līdz 2021.gada 14. maijam, plkst. 14:00.

Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem iepirkuma nolikuma prasībām un tiks noraidīti.

Piedāvājumu atvēršana

Piedāvājumi tiks atvērti EIS e-konkursu apakšsistēmā 2021.gada 14. maijā, plkst. 14:00. Piedāvājumu atvēršanai var sekot līdzi EIS e-konkursu apakšsistēmā.

 

Pasūtītāja kontaktpersona

Nataļja Vjatkina, iepirkumu speciāliste-juriste, tālrunis: +371 29817419,  

e-pasta adrese: natalja.vjatkina@railbaltica.org.

 

 Iepirkuma dokumenti (Lejupielādējami)

  1. Iepirkuma „ IT iekārtas un infrastruktūras preces” nolikums (lejupielādēt).
  2. Finanšu piedāvājumu apkopojums, 14.05.2021. (lejupielādēt).
  3. Ziņojums, 20.05.2021. (lejupielādēt).
  4. Līgums, 02.06.2021. (lejupielādēt).