Rail Baltica izsludina publisku iepirkumu par arheoloģisko izpēti Daugmalē

Rail Baltica kopuzņēmums RB Rail AS izsludinājis publisku iepirkumu par arheoloģisko izpēti Daugmales pilskalna aizsardzības zonā. Ņemot vērā, ka Rail Baltica ātrgaitas dzelzceļa pamattrases posmu un ar to saistītās infrastruktūras objektus plānots būvēt pilskalna tuvumā, pirms būvdarbu uzsākšanas nepieciešams veikt teritorijas papildu arheoloģisko izpēti*.

“Vēsturiski šī teritorija bijusi zināma arī kā loģistikas centrs, un esam gandarīti, ka varēsim netālu no šīs vietas turpināt mūsdienīgu infrastruktūras attīstību. Ņemot vērā projekta partnera – Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes – sniegtās rekomendācijas, tiks veiktas papildu izpētes, lai precīzāk noskaidrotu šajā teritorijā esošās arheoloģiskās vērtības un to iespējamo ietekmi uz projekta realizācijas posmu. Šie priekšdarbi ļaus ietaupīt laiku un samazināt riskus būvniecības posmā,” sacīja Ēriks Diļevs, RB Rail AS tehniskais direktors Latvijā.

Daugmales pilskalna vizualizācija (no video “Daugmales pilskalna senvēsture”)

Rail Baltica pamattrases projektēšanas vērtību inženierijas (value engineering) posmā Satiksmes ministrija Latvijā pieņēma lēmumu par apvienotā dzelzceļa un autoceļa tilta pār Daugavu pie Salaspils būvniecību. Plānotais Rail Baltica pamattrases novietojums atrodas mazāk nekā 500 metru attālumā no pilskalna.

“Veicot būvdarbus pie Daugmales pilskalna, ir svarīgi parūpēties lai būvdarbu gaitā neciestu ne pats arheoloģiskais piemineklis, ne vēl neapzinātas arheoloģiskās vērtības tā tuvumā. Daugmales pilskalna apkārtnē senatnē pastāvēja blīva apdzīvotība, kas noteikti atstājusi arheologiem izpētāmas liecības par mūsu pagātni. Lai nodrošinātu arheoloģiskā mantojuma aizsardzību un šīs liecības netiktu nejauši izpostītas būvdarbu gaitā, kā arī lai sekmētu to raitu norisi, izvairītos no negaidītiem pārsteigumiem un jau laikus varētu ieplānot nepieciešamos izrakumu apjomus būvniecības fāzē, Daugmales pilskalna tuvumā jāveic detalizēta iespējamo arheoloģisko liecību apzināšana,” sacīja Jānis Meinerts, Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes Arheoloģijas un vēstures daļas speciālists.

Daugmales pilskalna aizsargājamās vērtības ietver tā ārējo veidolu ainavā, arheoloģisko kontekstu, nemateriālās liecības, nocietinājumu sistēmu, reljefu, kultūrslāni, apbedījumu struktūru, inventāru un arheoloģiskās senlietas. Šī vieta ir viens no nozīmīgākajiem pilskalniem Latvijā, un tam ir bijusi izcila loma gan Latvijas aizvēsturē kā nozīmīgam tirdzniecības centram Daugavas ūdensceļā, gan 20. gadsimtā kā plašu arheoloģisko pētījumu vietai.

Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde kopā ar RB Rail AS ir vienojusies par prasībām, atbilstoši kurām Izpildītājam būs jāveic arheoloģiskā apzināšana Daugmales pilskalna ar senpilsētu un senkapiem aizsargjoslā. Paredzēts, ka šie apzināšanas darbi sniegs vērtīgu ieskatu reģiona vēsturē un kultūrā, kā arī sniegs nepieciešamo informāciju saistībā ar tehnisko prasību izpildi, kas būs nepieciešamas šīs dzelzceļa līnijas posma būvniecības fāzē.

Arheoloģiskās apzināšanas Izpildītājs būs atbildīgs par izpētes veikšanu plānotās arheoloģiskās izpētes indikatīvajā teritorijā, kas ir aptuveni 16,83 ha (168 333 m2). Publiskā iepirkuma nolikums un tā pielikumi pieejami projekta oficiālajā mājas lapā www.railbaltica.org  un Elektronisko iepirkumu sistēmā.

*Informācija par kultūrvēsturisko vērtību apzināšanu no 2017. gada augustam līdz 2018. gada nogalei visā topošās Eiropas sliežu platuma dzelzceļa līnijas Rail Baltica teritorijā.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2023. gada 12. jūnijs, plkst. 10.00 (Austrumeiropas vasaras laiks).