Londonas Dienvidkrasta universitātes studenti apmeklē Rail Baltica projektu Rīgā

Marta beigās ar mērķi uzzināt vairāk par Baltijas valstu vērienīgāko dzelzceļa transporta infrastruktūras projektu Rail Baltica viesojās Londonas Dienvidkrasta universitātes maģistrantūras studentu grupa. Pilsētplānošanas un dizaina kursa studenti ieradušies Latvijā studiju braucienā, lai pētītu ilgtspējas jautājumus un labo praksi, ko potenciāli varētu pielietot arī Apvienotajā Karalistē.

“Kā liela mēroga transporta projekts, kas veicina ilgtspēju un vides vērtības, Rail Baltica ir interesants pētījumu objekts mūsu studentiem, un viņi regulāri izvēlas to dažādiem kursa darbiem. Šis brauciens ir vienreizēja iespēja studentiem gūt ieskatu un pašiem novērtēt Rail Baltica projekta būtiskumu, kas sniedzas pāri tā praktiskajai nozīmei. Simboliski tas ir spēcīgs vēstījums par Baltijas valstu atkal apvienošanos ar pārējo Eiropu,” uzsver Nīls Adamss, Londonas Dienvidkrasta universitātes telpiskās plānošanas vecākais lektors.

Studentu nedēļu garā programma Latvijā sākās ar Rail Baltica kopuzņēmuma RB Rail AS un nacionālā projekta ieviesēja Latvijā Eiropas Dzelzceļa līnijas apmeklējumu, kam sekoja Rail Baltica Centrālās stacijas būvlaukuma apmeklējums

Kopā ar Rail Baltica teritoriālās plānošanas un vides komandu studenti pārrunāja iespējas un izaicinājumus, kas saistīti ar šāda mēroga pilnīgi jauna projekta būvniecību, kas aptver vairākas valstis un ir pakļauts virknei noteikumu un procedūru ar mērķi pēc iespējas mazāk ietekmēt vidi, tai skaitā iedzīvotājiem un viņu veselību. Studenti uzzināja, ka saistībā ar šiem jautājumiem projekta īstenotāji ņem vērā dažādus faktorus, kā, piemēram, troksnis un vibrācijas, dzīvnieku migrācija, floras un faunas aizsardzība, barjeras ietekmes mazināšana, dabiskās vides saglabāšana, ainavu īpatnības un infrastruktūras noturība klimata pārmaiņu apstākļos u.c.

“Runājot par Rail Baltica ietekmi uz vidi, visbiežāk iedomājamies par ieguvumiem, ko sniegs pilnībā elektrificēta dzelzceļa līnija ar gandrīz nulles emisijām. Tomēr tikpat svarīgi ir diskutēt par centieniem mazināt negatīvo ietekmi uz vidi visās projekta fāzēs, sākot no plānošanas līdz ieviešanai un ekspluatācijai. Priecājos par studentu interesi un mūsu produktīvo sarunu šodien,” piebilda Iveta Jēgere, RB Rail AS teritoriālās plānošanas un vides komandas vadītāja.

Eiropas Dzelzceļa līnijās ar studentiem tikās vecākais tehniskais eksperts Jānis Freimanis, kuram izveidojusies laba sadarbība ar universitāti, un viņš jau vairākām jauno profesionāļu grupām prezentējis Rail Baltica Rīgas Centrālā mezgla konceptu un būvniecības gaitu.

Lai aplūkotu, kā prezentācijā redzētais tiek ieviests praksē, studenti viesošanos Rail Baltica noslēdza ar Rīgas Centrālās stacijas būvlaukuma apmeklējumu. “Rail Baltica Rīgas Centrālā mezgla būvniecība Rīgas mērogam ir lielākais un apjomīgākais infrastruktūras būvniecības projekts, kas ietekmēs Rīgas vizuālo tēlu, mobilitāti un attīstības iespējas vēl vairākas desmitgades. Mūsu komandai bija prieks šodien prezentēt studentiem Rail Baltica Rīgas centrālā mezgla koncepciju un darbu gaitu,” sacīja Jānis Freimanis.

Londonas Dienvidkrasta universitāte (London South Bank University) ir valsts augstskola, dibināta 1892. gadā, kas atrodas Londonā, Apvienotajā Karalistē. Universitāte piedāvā bakalaura, maģistra un pētniecības programmas, specializējoties tādās jomās kā inženierzinātnes, celtniecība un arhitektūra, veselības un sociālā aprūpe, uzņēmējdarbība un datorzinātnes. Rail Baltica globālais projekts jau vairākus gadus sadarbojas ar universitātes pilsētplānošanas un dizaina kursu, organizējot vairākas veiksmīgas pieredzes apmaiņas.