Izsludināts konkurss Rail Baltica stacijas lidostā „Rīga” būvuzraudzībai

Rail Baltica projekta īstenotājs Latvijā – uzņēmums Eiropas Dzelzceļa līnijas izsludinājis atklātu konkursu inženiertehniskajai un būvuzraudzībai Rail Baltica stacijas starptautiskajā lidostā „Rīga” un saistītās infrastruktūras būvniecībai. Minētie darbi būs jānodrošina stacijas ēkas, pievadceļu, estakādes un jaunas dzelzceļa līnijas izbūves un garantijas laikā.

 

Kaspars Vingris, Eiropas Dzelzceļa līnijas valdes priekšsēdētājs: “Konkurence starp vadošajiem Eiropas ekspertiem būs apliecinājums projekta Rail Baltica vērtībai. Stacija starptautiskajā lidostā „Rīga” būs pirmais ātrgaitas dzelzceļa un avio savienojuma centrs Baltijā.  Tiks izveidots moderns un daudzfunkcionāls pasažieru apkalpošanas komplekss, kas savienots ar lidostas infrastruktūru, piedāvājot jaunas mobilitātes iespējas un ērtības pasažieriem. Latvijas mērogā unikāla būs arī estakādes izbūve. Lai aizņemtu mazāk vietas, Rail Baltica dzelzceļš un stacija lidostā „Rīga” pirmo reizi Latvijā tiks izvietoti uz 10 m augstas dzelzceļa estakādes, kas sāksies pie Mazās Gramzdas ielas un turpināsies visā lidostas teritorijā 2  km garumā. Kā redzams, projekts ir sarežģīts, tādēļ ir būtiski, lai būvdarbu kvalitāte tiktu uzraudzīta atbilstoši visām drošības, ekspluatācijas un vides pieejamības prasībām.“

 

Konkursantiem izvirzītas augstas prasības: kandidātam  pēdējo 7 gadu laikā ir jābūt uzkrātai profesionālai pieredzei: veikta būvuzraudzība dzelzceļa, tiltu un estakāžu būvniecībai, kā arī vismaz 16 000 m2 lielu sabiedrisko celtņu izbūvei. Konkursanta vidējam neto apgrozījumam attiecīgajā jomā pēdējo trīs gadu laikā jābūt vismaz 3 milj. eiro,  kā arī pozitīvs pašu kapitāls 2019. gadā.  

 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 2020. gada 25. augusts. Līguma izpildes laiks ir 10 gadi kopš līguma noslēgšanas, ietverot pakalpojumu sniegšanu piecus gadus būvdarbu līguma garantijas periodā.

 

Projekts tiek īstenots piecās kārtās, un apmaksa par veikto darbu notiks atbilstoši noteiktajām darbu īstenošanas kārtām. Pirmās kārtas inženiertehniskā un būvuzraudzības provizoriskā līguma cena ir noteikta 600 tūkst. eiro (ar PVN).

 

Atgādināsim, ka šobrīd turpinās arī starptautisks konkurss, kura gaitā tiks izvēlēts būvdarbu veicējs Rail Baltica stacijai starptautiskajā lidostā „Rīga” un saistītajai infrastruktūrai. Konkursa otrajai kārtai kvalificējušies11 kandidāti no 8 valstīm: Latvijas, Vācijas, Itālijas, Spānijas, Polijas, Francijas, Turcijas un Austrijas. Līdz 25. augustam pretendentiem jāiesniedz tehniskais un finanšu piedāvājums Rail Baltica projekta īstenotājam Latvijā – SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas. 2020. gada beigās plānots noslēgt līgumu ar konkursa uzvarētāju un 2021. gadā uzsākt būvdarbus.

 

Būvniecības darbi plānoti piecās kārtās: vispirms tiks būvēta stacijas ēka, kas paredzēta trijos līmeņos, estakādes būvkonstrukcijas un piebraucamie ceļi ar saistīto infrastruktūru. Tad sekos stacijas ēkas fasādes izveide, kuras risinājumā, respektējot Latvijas koka arhitektūras tradīcijas, izvēlēts koks kā dominējošais stacijas fasādes elements, un fasādes apdares darbi,  kā arī tiks veidotas mehāniskās sistēmas,  notiks iekšējā apdare, labiekārtošana. Pēc tam sekos estakādes uz Rīgu un Jaunmārupi izbūve. Lai dzelzceļš aizņemtu mazāk vietas, Rail Baltica dzelzceļš un stacija lidostā „Rīga” tiks izvietota uz dzelzceļa estakādes, kuras augstums būs apmēram 10 metri. Tiks veidots uzbērums un 113 m garš dzelzceļa pārvads pār K. Ulmaņa gatvi. Kā noslēdzošais posms būs sliežu būvniecība. Paredzēts izbūvēt divus dzelzceļa sliežu ceļus, lai pa jaunuzbūvēto dzelzceļu 4 reizes dienā varētu kursēt Rail Baltica ātrvilciens, un  ik pa apmēram 30 minūtēm t.s. shutlle jeb atspoles vilciens, savienojot   lidostu un Centrālo staciju Rīgā. Tas ļaus 8 minūtēs nokļūt no lidostas galvaspilsētas centrā. Infrastruktūras izveide dos iespēju izvērst arī kravu apstrādes pakalpojumus, jo varēs izveidot kravu dzelzceļa atzara pieslēgumu lidostas teritorijai.

13.07.2020