Izsludināts konkurss būtisku Latvijas Rail Baltica infrastruktūras objektu būvprojektu ekspertīzei ārpus Rīgas

Rail Baltica projekta īstenotājs Latvijā, uzņēmums Eiropas Dzelzceļa līnijas izsludinājis iepirkumu, lai atklātā konkursā izvēlētos komersantu, kurš veiks Rail Baltica reģionālo staciju, infrastruktūras apkopes punktu Skultē un Iecavā un Salaspils intermodālā kravu termināļa būvprojektu ekspertīzi.

Būvprojektu ekspertīze ir profesionāla pārbaude, kuras mērķis ir sniegt izvērtējumu par būvprojekta tehniskā risinājuma atbilstību normatīvo aktu,noteikumu un pasūtītāja prasībām. Ekspertīzes atzinums sniedz pārliecību par publiski pieejamu un sabiedriski nozīmīgu Rail Baltica būvju un ēku būvprojektu atbilstību drošas būves parametriem, savukārt praktiskā nozīme ir palīdzēt pasūtītājam un projektētājiem būvprojektu kvalitātes nodrošināšanā.

Darba apjoms provizoriski ietver šādu Rail Baltica būvniecības objektu izvērtējumu: apmēram 70 km dzelzceļa sliežu ceļu ap objektiem, 37 galveno ēku, 60 peronu (pasažieru un kravas), 28 km ceļu, trīs pārvadu un citu būvju projektu analīzi.

Paredzamais pakalpojuma sniegšanas termiņš ir 48 mēneši no līguma parakstīšanas dienas. Pasūtītājam ir tiesības pagarināt līguma izpildes laiku par laika periodu līdz projektēšanas darbu pabeigšanai (bet ne ilgāk kā 96 mēnešus no līguma parakstīšanas dienas).

“Eiropas Dzelzceļa līniju” valdes priekšsēdētājs Kaspars Vingris norāda: “Rail Baltica izbūve rit uz priekšu ne tikai Rīgas apkārtnē, bet būvprojektu briedums aug arī ārpus Rīgas, kur jau aktīvi norit projektēšanas darbi, kam secīgi tiks piesaistīta būvekspertīze. Ņemot vērā lielo apjomu, ir būtiski pasūtītāja rīcībā iegūt neatkarīgus būvspeciālistus ar plašu tehnisko pieredzi, kas uzraugot projektētāja darbu un atbilstību prasībām, nodrošinās Rail Baltica augsto standartu un kvalitātes izpildi.”

Pretendentam jābūt arī ar attiecīgu pieredzi: iepriekšējo septiņu gadu laikā (t.i., 2016.–2022. un 2023. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) tas ir bijis galvenais līguma izpildītājs un ir nodrošinājis būvprojekta ekpertīzes  pakalpojumus vismaz vienam būvprojektam, kur projektēta vismaz viena 1435 mm un/vai 1520 mm standarta platuma dzelzceļa apkalpes vieta ar izvērsto sliežu ceļu garumu vismaz pieci kilometri, vismaz viena publiska būve un tilts, un šāda būvprojekta ekspertīzes pakalpojumu līguma kopējās izmaksas ir bijušas vismaz 100 000 eiro (bez PVN).

Pretendentam ir jābūt reģistrētam Būvkomersantu reģistrā, kā arī vidējam gada finanšu neto apgrozījumam iepriekšējos trīs finanšu gados ir jābūt vismaz vienam miljonam eiro, pēdējā noslēgtajā finanšu pārskata gadā ir bijis pozitīvs pašu kapitāls (kopējie līdzekļi – kopējās saistības) un likviditātes koeficients (apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības) ir vismaz 1,00.

Paredzamais piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 2023. gada 21. februāris. Vairāk par iepirkumu un tajā ietvertajām prasībām var iepazīties Elektroniskajā iepirkumu sistēmā, saitē  šeit.

Vairāk informācija Rail Baltica nacionālā projekta ieviesēja mājaslapā saitē šeit

23.01.2023