Izmaiņas RB Rail AS padomē

Rail Baltica centrālais koordinators, Baltijas valstu kopuzņēmums RB Rail AS informē, ka saskaņā ar ikgadējās rotācijas principu ar 2024. gada 1. janvāri uzņēmuma padomes priekšsēdētāja amatā iecelts Sandors Līve (Sandor Liive). Vienlaikus Ligita Austrupe, kas līdz šim pildīja padomes priekšsēdētājas pienākumus, ir nolēmusi atkāpties no padomes locekles amata.

RB Rail AS padomi veido seši locekļi, kurus ievēlē uz trīs gadiem. Katrs akcionārs – Igaunija, Latvija un Lietuva – izvirza divus kandidātus, kurus apstiprina akcionāru pilnsapulcē. Akcionāru līgums nosaka, ka padomes priekšsēdētāja amatu katru gadu rotācijas kārtībā ieņem kopuzņēmuma pārstāvis no citas valsts. Šobrīd RB Rail AS padomē ir pieci locekļi, savukārt sestā padomes locekļa atlases procesu no Latvijas pārstāvniecības veiks RB Rail AS akcionārs SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas”.

Sandors Līve ir virtuālās spēkstacijas platformas “GridiO” līdzdibinātājs un Eiropā pirmā mazā moduļu kodolreaktora projektu izstrādes uzņēmuma “Fermi Energia” līdzdibinātājs un priekšsēdētājs. Turklāt viņš darbojas biržā kotētā būvniecības uzņēmuma “Nordecon” un sociālā jaunuzņēmuma “Tuleva”, kas pārvalda dalībnieku pensiju līdzekļus, padomē. Pirms “GridiO” dibināšanas Līve deviņus gadus bija “Eesti Energia” izpilddirektors, ko viņš no vietējā monopola pārvērta par starptautisku enerģētikas biznesu. Pirms izpilddirektora amata viņš septiņus gadus bija “Eesti Energia” finanšu direktors, bet pirms tam ieņēma finanšu direktora amatu Tallinas ostā.

“Ligita Austrupe vadīja un koordinēja kopuzņēmuma padomes darbu projektam būtiskā pārmaiņu periodā, veicinot sarežģītu darba jautājumu virzību un kompromisu meklēšanu. Šādā garā darbs jāturpina arī šogad Igaunijas kolēģa vadībā,” pauda SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” valdes priekšsēdētājs Kaspars Vingris.

“Pirmkārt, vēlos izteikt patiesu atzinību Ligitai Austrupes kundzei par prasmīgo un efektīvo vadību padomes priekšsēdētājas amatā Rail Baltica globālā projekta transformācijas posmā. Padomes priekšsēdētāja amatu uzņemos ar dziļu atbildības sajūtu un esmu apņēmies atbalstīt projektā notiekošās pārmaiņu iniciatīvas, tostarp sniegt atbalstu RB Rail AS vadībai jomās, kurās nepieciešama pastiprināta uzmanība, lai paātrinātu Rail Baltica ieviešanu,” uzsvēra Sandors Līve.

“Esmu aktīvi darbojusies kopuzņēmuma padomē daudzus gadus, un nu ir pienācis laiks nodot stafeti tālāk. No savas puses turpināšu atbalstīt Rail Baltica kā nozares eksperte un kā aktīva pilsone, kas iestājas par šo nozīmīgo infrastruktūras projektu. Pateicos partneriem par uzticību un lepojos ar to, ko esam spējuši sasniegt kopā ar Rail Baltica komandu,” sacīja Ligita Austrupe.

Tāpat arī padome iecēla Arni Kākuli un Romu Švedu par padomes priekšsēdētāja vietniekiem, savukārt Areniju Jackus – par Audita un risku komitejas priekšsēdētāju un Arni Kākuli – par Cilvēkresursu komitejas priekšsēdētāju.